Johnas van Lammeren


Frac­tie­voor­zitter

Johnas van Lammeren (1973) studeerde Technische Bedrijfskunde. Hij is werkzaam als Business Unit Manager Online Advertising bij DTG. Johnas is opgegroeid in Noord-Brabant (Beugen) en heeft daar al vroeg de misstanden in de Nederlandse bio-industrie gezien. Hier ligt ook de basis voor zijn inzet tegen deze misstanden. Sinds die tijd heeft hij zich op diverse manieren ingezet om dierenwelzijn te verbeteren. Johnas is vanaf het eerste uur lid van de Partij voor de Dieren. Naast dierenwelzijn zijn ook de visie op milieu, eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid voor ieder individu redenen waarom hij zich verbonden voelt met de Partij voor de Dieren. Johnas werd in 2018 verkozen tot Beste Raadslid van Nederland.

'De afgelopen jaren heb ik samen met fractie de rol van aanjager in de gemeenteraad van Amsterdam met veel plezier vervuld. Niet zelden heeft dat geleid tot mooie resultaten. Dierenwelzijn is altijd een onderwerp van gesprek binnen de gemeenteraadsvergaderingen. Natuur en milieu zijn niet langer het sluitstuk maar veel vaker een uitgangspunt in de besluitvorming. Ook de komende jaren wil ik mij blijven inzetten voor de partij, om beleidsmakers uit te dagen keuzes te maken voor dierenwelzijn, natuur en milieu, voor nu en zeker voor in de toekomst.’

Lid van de raadscommissies:
Algemene Zaken (AZ)
Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW)
Financiën en Economische Zaken (FEZ)

Gerelateerd

Bruut geweld tegen poli­tie­paarden tijdens demon­stratie Muse­um­plein

Partij voor de Dieren veroordeelt het geweld

Drie politiepaarden zijn mishandeld tijdens de demonstratie op het Museumplein. Eén paard is zelfs viermaal op het hoofd geslagen met een ploertendoder, een wapenstok met een loden kop. Tijdens de rellen is er ook vuurwerk afgestoken en werden agenten en paarden belaagd met stenen. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren uitte zijn grote ongenoegen hierover tijdens het debat over de demonstratie in ...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws