Schrif­te­lijke vragen inzake WOB-verzoeken AEB


Indiendatum: 12 apr. 2022

In het Coalitieakkoord van 2018 werd de ambitie van het college vastgelegd om meer openheid van zaken te geven richting burgers en journalisten. Een belangrijk instrument voor burgers en journalisten om die openbaarheid van informatie te krijgen is het indienen van een WOB-verzoek. Uit recente berichtgeving van Het Parool en AT5 blijkt echter dat de wettelijk geldende termijn van vier weken voor het beantwoorden van WOB-verzoeken niet altijd wordt gehaald.[1] Een van de onderwerpen waarvoor de afgelopen jaren veel WOB-verzoeken zijn ingediend, en waar veel belangrijke informatie beschikbaar is geworden naar aanleiding van WOB-verzoeken, is (de verkoop van) het AEB.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe veel WOB-verzoeken aangaande het AEB zijn er ingediend?

2. Wanneer zijn deze verzoeken ingediend?

3. Hoe veel van deze verzoeken zijn binnen de wettelijk geldende termijn van vier weken beantwoord, en hoe veel niet?

4. Hoe veel lopende WOB-verzoeken aangaande het AEB zijn er op dit moment, en hoe veel daarvan staan al langer open dan de maximale wettelijke termijn?

Indiener(s)

J.F.W. Van Lammeren


[1] Afhandelen wob-verzoeken blijft chaos: gemiddeld 19 weken wachten op documenten - AT5; Rekenkamer: college Amsterdam schiet tekort bij afhandelen Wob-verzoeken (parool.nl).