Schrif­te­lijke vragen inzake verkoop van levende kreeften en krabben op Amster­damse markten


Indiendatum: 11 jan. 2022

In september 2021 maakte Wethouder Everhardt bekend dat de verkoop van bont en levende kreeften en krabben per januari 2022 niet meer zou worden toegestaan op Amsterdamse markten.[1] De Partij voor de Dieren strijdt al jaren voor dit verbod, omdat de verkoop van levende kreeften en krabben in strijd is met het dierenwelzijn. Indiener signaleert echter dat er, dd. 11 januari 2022, echter nog steeds levende kreeften en krabben worden verkocht op Amsterdamse markten.

De Partij voor de Dieren heeft bovendien geprobeerd om via de gemeentelijke webpagina ‘Markt en straathandel’[2] een lijst met waren te vinden die niet verhandeld mogen worden op Amsterdamse markten,[3] maar is daarin niet geslaagd. De Partij voor de Dieren maakt zich naar aanleiding hiervan zorgen over de beschikbaarheid van deze informatie voor marktkooplui.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat er nog steeds levende kreeften en krabben worden verkocht op Amsterdamse markten?

2. Wanneer verwacht het college het verbod op de verkoop van bont en levende kreeften en krabben in te kunnen laten gaan?

3. Wanneer en op welke wijze gaat het college het verbod op de verkoop van bont en levende kreeften en krabben communiceren richting de marktkooplieden?

4. Klopt het dat er geen lijst met waren die niet verkocht mogen worden op markten beschikbaar is via de webpagina ‘markt en straathandel’ van de gemeente Amsterdam? Zo ja; ziet het college hier een mogelijkheid tot verbetering?


Indiener

J.F.W. van Lammeren


[1] Einde aan de verkoop van bont en levende krabben en kreeften op de markt - Gemeente Amsterdam; Gemeenteblad 2021, 322638 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

[2] Markt- en straathandel - Gemeente Amsterdam

[3] In het beschikbare document ‘Algemene regels marktverordening’ wordt er wel gerefereerd aan het verbod om waren te verhandelen die hiertoe zijn aangewezen door het College (p.9), maar een dergelijke lijst is niet beschikbaar via de webpagina.