Schrif­te­lijke vragen inzake Carbon Capture and Storage


Indiendatum: 14 okt. 2021

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft kennis genomen het persbericht dat Tata-Steel IJmuiden kiest om geen Carbon Capture and Storage (CCS) toe te passen.

Ook in Amsterdam zijn plannen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) mogelijk CCS toe te passen. In eerste instantie zou het AEB gunstig gesitueerd zijn om aan te haken bij de plannen voor een Co2-leiding langs het Noordzeekanaal. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom Tata is het nog maar de vraag of deze leiding er wel komt.

Onze fractie heeft zodoende twijfels over haalbaarheid en technische toepasbaarheid van deze techniek en wil meer inzicht in de consequenties voor deze keuze.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Betekent het annuleren van CSS voor Tata-Steel dat dit het toepassen van CCS voor het AEB ingewikkelder maakt, in technische of economische zin? Graag een toelichting.

2. Hebben de ontwikkelingen rondom CCS invloed op het verkoopproces van het AEB?

3. Is er genoeg vraag vanuit glastuinbouw om alle (verwachte) CO2 uitstoot van het AEB kwijt te kunnen via de OCAP-leiding? (1)

4. In hoeverre is het nodig dat de gemeente Amsterdam meebetaald aan de benodigde CO2-infrastructuur, of andere kosten die hierbij komen kijken?

5. Mocht het toepassen van CSS bij het AEB - om wat dan ook voor reden- helemaal niet haalbaar blijken, is er dan een alternatief plan om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot bij het AEB te verminderen via andere methoden? Zo ja, hoe ziet het tijdspad er dan uit?

6. Een van de genoemde nadelen van CCS, is het feit dat sommige andere schadelijke stoffen (nog) niet kunnen worden afgevangen. Zijn er plannen om hier iets aan te doen? Kan een dergelijk traject parallel lopen aan CCS? (deze vraag m.b.t. zowel voor afvalverbrander als voor de biomassacentrale van het AEB).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren – Partij voor de Dieren

1 https://www.aebamsterdam.nl/ni...