Motie inzake het rapport Erfpacht in Amsterdam: een Gordi­aanse Knoop (onaf­han­ke­lijke geschil­len­com­missie)


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de overstapaanvraag,

Overwegende dat:

– Berenschot een extern onderzoek heeft gedaan naar het Amsterdamse erfpachtstelsel en een aantal belangrijke aanbevelingen doet voor de toekomst;

– Bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht nog geen mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken tegen de aanbieding van de gemeente;

– Een onafhankelijke geschillencommissie die erfverpachters binnen de juridische grenzen helpt kan bemiddelen met de gemeente, zoals het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid);

– Het belangrijk is om de rechtsbescherming van consumenten zo snel mogelijk te verbeteren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

– Een onafhankelijke geschillencommissie uit te werken als vorm van laagdrempelige rechtsbescherming waar erfpachters bezwaar kunnen maken tegen de gemeentelijke overstapaanbieding of andere aspecten van het grond. - en erfpachtbeleid die hen individueel aangaan, en die in staat is om de gemeentelijke aanbieding te controleren;

– Hiertoe een voorstel voor te leggen aan de raad.

Indieners
D.T. Boomsma
H. Naoum Néhmé
A. Kiliç
W. van Soest
T. Kuiper
A. Nanninga
J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

NIDA, JA21, PvdD, VVD, CU, PvdO, DENK, CDA

Tegen

DSA, D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het rapport Erfpacht in Amsterdam: een Gordiaanse Knoop (bevriezen mogelijkheid overstap volgens de voorwaarden die golden tot 8 januari 2020)

Lees verder

Motie inzake sjoemelgroen in het Hamerkwartier

Lees verder

    Word actief Doneer