Misstanden op kinderboerderijen


Raadslid Anke Bakker trekt aan de bel en vraagt om een nieuw grondig onderzoek over kinderboerderijen

Onze idealen

Dieren

Groen

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Demo­cratie

Onze mensen

Actueel

Johnas van Lammeren kandidaat-wethouder voor Amers­foort

Na twaalf jaar raadslidmaatschap in de gemeenteraad van Amsterdam wordt Johnas van Lammeren voorgedragen als wethouder voor het nieuwe college van Amersfoort. Daar heeft de Partij voor de Dieren samen met D66, GroenLinks, CDA en de ChristenUnie een coalitieakkoord bereikt. Tussen 2010 en 2018 was Van Lammeren een eenmansfractie in de gemeenteraad van Amsterdam. Deze periode sloot hij af met de n...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid