Koester de volkstuinen in Amsterdam!


De volkstuinen zijn de groene en sociale parels van de stad en moeten we koesteren. Het college heeft echter forse veranderingen aangekondigd in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid.

Waar wij voor staan

Dieren

Groen

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Onze mensen

Actueel

Partij voor de Dieren: Koester de volks­tuinen!

Nieuw volkstuinenbeleid in Amsterdam

De volkstuinen zijn de groene en sociale parels van de stad en moeten we koesteren. Het college heeft helaas forse veranderingen aangekondigd in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. De Partij voor de Dieren vindt de geschetste ontwikkelingen zorgelijk voor de natuur, biodiversiteit en de invloed op het verenigingsleven. Ook maken we ons zorgen over de participatie en de huurverhogingen. ...

Partij voor de Dieren wil geen vervan­gende wethouder voor Dijksma

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat er geen vervanger komt voor vertrekkend wethouder Sharon Dijksma nu het college voor een enorme bezuinigingsoperatie staat. Daartoe dient de partij donderdag een motie in tijdens de commissievergadering Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW). De Partij voor de Dieren wil dat de portefeuilles opgevangen worden binnen het college. Bezuinigingen op ambt...

Zorg­wek­kende verdub­beling van data­centers rond Amsterdam

Partij voor de Dieren stelt vragen aan college

Wereldwijd is er een toename van het dataverbruik, met als gevolg de groei van datacenters. Met name Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op datacenters. Meer dan 68 procent van de oppervlakte aan Nederlandse datacenters ligt rond Amsterdam. In regionaal verband is afgesproken dat de gemeente Amsterdam een verdubbeling van nieuwe datacenters en/of uitbreidingen faciliteert tot 2030. Raadsl...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid