Bomen kappen voor een evenemententerrein in het Noorderpark?!


Festivalisering van Amsterdam slaat door

Waardevolle bomen kappen voor een evenemententerrein: het zijn de absurde plannen van het 'groenste college ooit' voor het Noorderpark. De Partij voor de Dieren heeft zich onophoudelijk tegen deze plannen verzet in de gemeenteraad.

Onze idealen

Dieren

Groen

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Onze mensen

Actueel

Bomen kappen voor evene­men­ten­terrein in Noor­derpark?!

Festivalisering van Amsterdam slaat door

Waardevolle bomen kappen voor een evenemententerrein: het zijn de absurde plannen van het 'groenste college ooit' voor het Noorderpark. Op 27 februari protesteerden bewoners terecht tegen deze afbraak van de natuur in Noord. De Partij voor de Dieren heeft zich onophoudelijk tegen deze plannen verzet in de gemeenteraad. Raadslid Anke Bakker: "Het college kiest telkens weer voor festivals in plaat...

Haas en konijn op Rode Lijst bedreigde dier­soorten

Partij voor de Dieren vraagt om beleid ter bescherming van haas en konijn

Het gaat in Nederland niet goed met de haas en het konijn. De populaties hazen en konijnen zijn sinds de jaren vijftig met meer dan 60 procent afgenomen. Eind vorig jaar zijn ze zelfs op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten gezet. Raadsleden Anke Bakker en Jennifer Bloemberg-Issa vragen om Amsterdams beleid ter bescherming van konijnen en hazen. "We zijn benieuwd hoe deze wijziging het Amster...

Wind­tur­bines bouwen en tege­lij­kertijd data­centers uitbreiden?

Partij voor de Dieren kritisch op energiebeleid college

De afgelopen weken is er bij Amsterdammers, raadsleden en experts een hevig debat losgebarsten over de vraag: willen wij windturbines in Amsterdam? En zo ja, waar plaatsen wij deze turbines? Anke Bakker van de Partij voor de Dieren pleitte in het raadsdebat van 10 februari voor de inzet op energiebesparing, meer zon op dak en minder datacenters. Lees hier haar bijdrage. Amsterdam is dichtbevolkt H...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid