Successen voor dier, klimaat en natuur bij de Voor­jaarsnota


Meerdere aangenomen voorstellen

Tijdens de Voorjaarsnota heeft de Partij voor de Dieren verschillende voorstellen gedaan. En met succes! 6 moties zijn aangenomen. Daarmee maken wij het beleid van Amsterdam wederom duurzamer, groener en diervriendelijker.

Onze idealen

Dieren

Groen en stads­natuur

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Aanpak drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Demo­cratie

Inclu­si­viteit en toegan­ke­lijkheid

Onze mensen

Actueel

Successen voor dier, klimaat en natuur bij de Voor­jaarsnota

Tijdens de Voorjaarsnota heeft de Partij voor de Dieren verschillende voorstellen gedaan. En met succes! 6 moties zijn aangenomen. Daarmee maken wij het beleid van Amsterdam wederom duurzamer, groener en diervriendelijker. Klimaat en ecologische voetafdruk Klimaatverandering wordt mede veroorzaakt door onze grote ecologische voetafdruk. Helaas valt Dutch Overshoot Day, de dag waarop we alle gro...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden