Groene en diervriendelijke successen tijdens Begrotingsbehandeling


Kijk hier voor onze moties

Waar wij voor staan

Drukte en festi­va­li­sering

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Groen

Dieren

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Onze mensen

Actueel

Groen in Sluis­buurt beter beschermd

De voltallige gemeenteraad heeft zich achter een voorstel van de Partij voor de Dieren geschaard over het uitbreiden van de Hoofdgroenstructuur in de Sluisbuurt. In de nieuwe wijk Sluisbuurt hebben verschillende delen van het gebied de bestemming groen gekregen, maar alleen de westzijde heeft de status Hoofdgroenstructuur gekregen. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa heeft zich ervoor ingezet om ook ...

Gemeente stopt commu­ni­catie ‘onge­dierte bestrij­ding’

Bij de bespreking van een plan tegen overlast van ratten hield raadslid Anke Bakker een pleidooi voor diervriendelijkere communicatie. Aanleiding hiervoor was de term ‘rattenoffensief’ die door een andere partij werd gebruikt. Dit impliceert een soort oorlog tegen ratten en zet de dieren in een onnodig kwaad daglicht. De gemeente en de GGD schrijven ook nog over ‘ongedierte’ en over ‘bestrijding...

Nog altijd ondui­de­lijkheid over uitbreiding van monu­mentale bomen­lijst.

Raadslid Anke Bakker heeft schriftelijke vragen ingediend over de bescherming en de kap van twee vleugelnootbomen. Bewoners van de wijk Slotermeer-Noordoost hebben de afgelopen weken bezwaarschriften en een schorsingsverzoek ingediend voor het kapbesluit van twee vleugelnootbomen die tussen de Vening Meineszlaan en de Vervoorenstraat staan. Het besluit om kap goed te keuren werd bekendgemaakt op 3...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid