Raadslid Judith Krom dient initiatiefvoorstel in om zwerfafvalprobleem aan te pakken


Onze idealen

Dieren

Groen

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Demo­cratie

Onze mensen

Actueel

Zwerf­afval: de vervuiler verant­woor­delijk

Zwerfafval is sinds jaar en dag een groot probleem in Amsterdam. De gemeente krijgt moeilijk grip op alle bakjes, doosjes, servetjes en andere (plastic) troep die de stad vervuilen. Raadslid Judith Krom: “de Partij voor de Dieren-fractie stelt voor om het afval bij de bron aan te pakken, zodat de gemeente niet blijft dweilen met de kraan open.” In het initiatiefvoorstel ‘Zwerfafval: de vervuil...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid