Raadslid Judith Krom dient initiatiefvoorstel in om zwerfafvalprobleem aan te pakken


Onze idealen

Dieren

Groen en stads­natuur

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Demo­cratie

Inclu­si­viteit en toegan­ke­lijkheid

Onze mensen

Actueel

Op de bres voor de Hoofd­groen­structuur

De Partij voor de Dieren heeft zich uitgebreid over het nieuwe beleidskader rondom de Hoofdgroenstructuur gebogen. Dankzij de inspanningen van PvdD en het referenduminitiatief, heeft de raad besloten enkele van onze wijzigingsvoorstellen over te nemen. Deze wijzigingen zijn van groot belang voor de uitvoering van het beleid. Een aantal belangrijke aangenomen voorstellen delen wij hier graa...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid