Vacature beleidsmedewerker Partij voor de Dieren Amsterdam


Onze idealen

Dieren

Groen

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Demo­cratie

Onze mensen

Actueel

Vacature beleids­me­de­werker Partij voor de Dieren Amsterdam

De Partij voor de Dieren is in de Amsterdamse gemeenteraad vertegenwoordigd met drie raadsleden. Wij werken samen aan het realiseren van onze idealen via de politiek. Op dit moment wordt de fractie ondersteund door twee beleidsmedewerkers, een communicatiemanager en drie fractievertegenwoordigers. Op korte termijn zijn wij op zoek naar een: Zelfstandige en initiatiefrijke fractie-/beleidsmedewer...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid