Kiezers bedankt!


Onze idealen

Dieren

Groen

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Onze mensen

Actueel

Zoete inval voor honing­bijen

Deze week zijn aanvullende schriftelijke vragen over de bescherming van wilde bijen van raadslid Anke Bakker door het college beantwoord. Hierin is te lezen dat uit onderzoek van de stichting Eis (het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden) blijkt dat “verwacht mag worden dat de wilde bestuiversfauna momenteel in de stad sterk nadeel ondervindt van de huidige dichtheden aan honingbijv...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid