Partij voor de Dieren wil luchtkwaliteit op scholen meten


Zorgen over de luchtkwaliteit in de Amsterdamse klaslokalen

Waar wij voor staan

Drukte en festi­va­li­sering

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Groen

Dieren

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Onze mensen

Actueel

Partij voor de Dieren wil lucht­kwa­liteit op alle scholen meten

Hoe schoon of schadelijk is de lucht op de Amsterdamse scholen? De Partij voor de Dieren Amsterdam dient een initiatiefvoorstel in om ouders en docenten te informeren over de luchtkwaliteit in en rondom scholen. De partij vindt het belangrijk dat de luchtkwaliteit op de plek waar kinderen jarenlang een groot deel van de dag doorbrengen, meegewogen kan worden bij een schoolkeuze.In het voorstel roe...

Artis houdt zich niet aan subsidie-afspraken

Met een dansshow verwelkomde Artis dinsdag wéér een nieuwe diersoort: de Japanse kraanvogel. Steeds wordt gecommuniceerd dat de dierentuin inzet op meer ruimte voor minder soorten dieren. En dit zou zou ook moeten volgens de subsidieafspraken met de gemeente. In de praktijk blijkt dat Artis blijft inzetten op nieuwe diersoorten. Tegen de subsidieafspraken inWaarom zet Artis ondanks deze afsprake...

Amsterdam moet finan­cieel gezonder, groener en vooral dier­vrien­de­lijker

Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota

Amsterdam heeft economisch de wind mee. Toch stijgt de schuld van de gemeente Amsterdam nog altijd. Het is tijd om verstandig te investeren in een Erfpachtfonds, zo stelt Johnas van Lammeren tijdens de Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota. Ook trekt hij aan de bel over de stad die uit de voegen barst, het in rap tempo verdwijnen van bomen en groen en de duizenden dieren die op Amsterdams g...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid