Niet bouwen in de Sloterplas of in het schaarse groen


Meerderheid lonkt voor Meervaart op de huidige locatie

Bouw de nieuwe Meervaart niet in de Sloterplas of in het schaarse groen, maar op de huidige locatie. Die oproep doet de Partij voor de Dieren samen met vijf andere partijen aan GroenLinks. Een meerderheid daarvoor lonkt!

Onze idealen

Dieren

Groen

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Onze mensen

Actueel

Is de verkoop van de biomas­sa­cen­trale moreel houdbaar?

Partij voor de Dieren stelt vragen aan het college

College, is de verkoop van de biomassacentrale van het AEB moreel houdbaar? Die vraag stelt fractievoorzitter Johnas van Lammeren aan het college van GroenLinks, D66, PvdA en SP nu er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor het standpunt dat het verstoken van houtige biomassa schadelijk is voor het klimaat en geen geschikt alternatief is voor fossiele brandstoffen. Als de biomassacentrale door ...

Geen muis in huis

Partij voor de Dieren wil preventieve aanpak van muizen in huizen

Amsterdamse woningen moeten 'muisproof' worden, zo stelt raadslid Anke Bakker voor in een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad. Amsterdammers hebben steeds vaker muizen in huis en dat is niet hygiënisch en ongezond. De oplossing is eenvoudig: zorg dat muizen niet binnen kunnen komen. Bij nieuwe verhuringen of renovatie moeten woningen worden nagelopen op kieren, spleten en gaten en dan op passen...

Partij voor de Dieren vraagt spoed­debat over Lutke­meer­polder aan

Informatie van Ahold en de wethouder verschilt

Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd over de Lutkemeerpolder nu de naam van de koper, Ahold, bekend is. De informatie die Ahold geeft komt niet overeen met de informatie van de wethouder. Er zijn vragen of dit wel een bedrijf is dat ruimte maakt voor woningbouw in Amsterdam. De Partij voor de Dieren roept op om de werkzaamheden stil te legg...

Agenda

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid