Misstanden op kinderboerderijen


Raadslid Anke Bakker trekt aan de bel en vraagt om een nieuw grondig onderzoek over kinderboerderijen

Onze idealen

Dieren

Groen

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Demo­cratie

Onze mensen

Actueel

Ophel­dering gevraagd over mili­eu­ver­vui­lende data­centers en ondui­de­lijke finan­ciële belangen

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil duidelijkheid over de financiële belangen die spelen bij het datacenterbeleid van de gemeente Amsterdam. De Partij voor de Dieren-fractie is al jaren bezig de onderste steen boven te krijgen over de beweegredenen van het college om de groei van datacenters toe te staan. De Partij voor de Dieren ziet namelijk vooral nadelen aan het toestaan van de energievre...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid