Motie inzake het rapport Erfpacht in Amsterdam: een Gordi­aanse Knoop (bevriezen moge­lijkheid overstap volgens de voor­waarden die golden tot 8 januari 2020)


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de overstapaanvraag,

Overwegende dat,

- Berenschot een extern onderzoek heeft gedaan naar het Amsterdamse erfpachtstelsel en een aantal belangrijke aanbevelingen doet voor de toekomst;

- De ACM de gemeente heeft verzocht om de overstapregeling voor de voorwaarden tot 8 jan. 2020 weer open te stellen, en deze regeling nu wordt uitgewerkt;

- De grondwaardebepaling via BSQ’s een hefboomeffect heeft waardoor de kosten zeer snel zullen toenemen, maar veel mensen daar niet goed van op de hoogte zijn;

- Het hefboomeffect met de zogenoemde ‘spijtoptantenregeling’ nog groter wordt;

- Er desalniettemin veel mensen zijn die niet overstappen, omdat zij de afkoopsom of notariskosten niet kunnen of willen betalen, onvoldoende op de hoogte zijn van de effecten, door persoonlijke omstandigheden, omdat ze verwachten zelf de gevolgen niet meer te zullen meekrijgen, waarmee de gevolgen voor volgende eigenaren enorm zijn;

- Dat niet overstappen volgens de voorwaarden tot 8 jan. 2020 kan betekenen dat erfpachters die dat later doen tot honderdduizenden euro’s extra moeten betalen;

- Mensen na een aanbieding onder hoge druk staan om een beslissing te nemen;

- Het veel meer duidelijkheid geeft aan alle betrokkenen om de voorwaarden zoals die golden tot 8 januari 2020 vast te leggen, zodat mensen ook de kans hebben om een overstap te doen bij de eventuele verkoop van de woning,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
De voorwaarden voor de overstapregeling op eeuwigdurende erfpacht zoals die golden tot 8 januari 2020 voor onbepaalde tijd vast te leggen, waarbij de canon en afkoopsom tot aanvraagdatum alleen nog worden geïndexeerd met inflatie.

Indiener(s),
D. T. Boomsma
H. Naoum Néhmé
A. Kiliç
W. van Soest


Status

Verworpen

Voor

NIDA, JA21, PvdD, VVD, CU, PvdO, DENK, CDA

Tegen

DSA, D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het rapport Erfpacht in Amsterdam: een Gordiaanse Knoop (maximum grondquote bij overstapregeling van 15%)

Lees verder

Motie inzake het rapport Erfpacht in Amsterdam: een Gordiaanse Knoop (onafhankelijke geschillencommissie)

Lees verder

    Word actief Doneer