Motie inzake geen erotisch centrum in bestaande woon­wijken met veel sociale en econo­mische proble­matiek


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de komst van een Erotisch Centrum:

Overwegende dat:

– De zoektocht naar een locatie voor een nieuw te vormen erotisch centrum volop gaande is;

– In de huidige lijst met mogelijke locaties ook woonwijken zijn opgenomen met veel ‘sociale en economische problematiek.’

Spreekt uit dat:
Het erotisch centrum niet geplaatst wordt in woonwijken en niet in wijken of stadsdelen met veel sociale en economische problematiek zoals in Amsterdam Zuidoost.

Indieners

E.A. Flentge
T. Kuiper
J.A. Veldhuyzen
J.F.W. van Lammeren
D.T. Boomsma


Status

Verworpen

Voor

DSA, NIDA, JA21, PvdD, CU, PvdO, SP, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de eerste resultaten van de Reflectiefase windenergie waaronder het "afwegingskader windturbines Amsterdam - signalen uit de stad" (bescherming van vogels bij plaatsing windturbines)

Lees verder

Motie inzake steviger optreden tegen beloning boven WNT bij RAI

Lees verder

    Word actief Doneer