Geen pauze, maar een stop op dark­stores


Partij voor de Dieren wil ophel­dering over uitspraken hoofd­pla­noloog

1 maart 2022

“Flitsbezorgers zorgen voor extra ogen en oren in de buurt. De buurtcohesie kan er door toenemen”, schrijft de hoofdplanoloog van Amsterdam. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren wil van het college weten of deze uitspraken gedaan zijn namens het college. Partij voor de Dieren wil een stop op darkstores in woonbuurten.

Darkstores zorgen voor veel overlast voor de buurt, drukken de lokale ondernemers weg en leiden terecht tot protesten in de buurt. Eind januari besloot de gemeente Amsterdam voor een jaar de vestiging van nieuwe darkstores in de stad on hold te zetten en te gaan kijken of en onder welke voorwaarden er nieuwe darkstores in de stad kunnen komen.

Opmerkelijk artikel over flitsbezorgers

Nu schrijft de hoofdplanoloog van de gemeente echter over de voordelen van flitsbezorging en schetst verschillende mogelijkheden om de negatieve uitwassen te voorkomen. Flitsbezorging (en dus darkstores) kunnen zelfs gebruikt worden om stedelijke problemen op te lossen. Flitsbezorging zou zorgen voor extra ogen en oren in de buurt. Bestellers zouden bij elke bestelling kunnen doneren aan een buurtfonds voor buurtfeesten en bloembakken. Mensen die moeilijk ter been zijn hebben met flitsbezorging een ontlastende voorziening om de hoek. De buurtcohesie kan door dit alles zelfs toenemen!

De fractie van de Partij voor de Dieren is verbaasd over deze superlatieven over flitsbezorging en wil graag weten of de hoofdplanoloog – in het artikel wordt diens functie nadrukkelijk vermeld – namens het college spreekt. De fractie van de Partij voor de Dieren is van mening dat darkstores en flitsbezorging de lokale economie door middel van durfkapitalisme ernstige schade toebrengen en voor veel overlast voor bewoners zorgen.

Stop op darkstores in woonbuurten

Het college heeft nu op de ‘pauzeknop’ gedrukt met dit tijdelijke verbod op darkstores, maar uit het artikel komt een ander beeld naar voren. Het gaat in het artikel vooral om de voorwaarden waaronder darkstores zich in de Amsterdamse buurten kunnen vestigen. De fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en wil dat de gemeente niet op de pauzeknop, maar op de stopknop drukt.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Kunstenaar Rop van Mierlo maakt nieuwe campagneposters

Kunstenaar Rop van Mierlo heeft nieuwe, prachtige posters voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam gemaakt. Rop van Mierlo ...

Lees verder

Veel omgewaaide bomen in Amsterdam

Na de recente stormen zijn er veel bomen omgewaaid in de stad. Ook grote, beeldbepalende bomen zoals die op het Haarlemmerple...

Lees verder