Nieuws


 • juni

 • Kinder­boer­de­rijen: niet fokken voor de slacht!

  De Partij voor de Dieren heeft het college gevraagd naar de diervriendelijkheid van kinderboerderijen. Vorig jaar werden hier afspraken over gemaakt met maar liefst achttien Amsterdamse kinderboerderijen. Helaas werd de PvdD erop geattendeerd dat in elk geval kinderboerderij Westerpark nog steeds dieren naar de slacht brengt. Raadslid Anke Bakker heeft gevraagd naar het fokbeleid van all...

  Gemeen­teraad solidair met jour­na­listen

  Amsterdam is vandaag opgeschrikt door een aanslag met een bestelbus op het gebouw van de Telegraaf Media Groep. Op 21 juni werd het gebouw waar de redactie van Panorama huist beschoten met een antitankwapen. Deze twee laffe aanslagen pogen journalisten middels intimidatie het zwijgen op te leggen. De medewerkers van Panorama en de Telegraaf reageerden met veerkracht en vasthoudendheid. ...

  Vuur­werk­verbod in Amsterdam

  De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft het college om een vuurwerkverbod gevraagd. Dit nadat woensdag 20 juni een meerderheid van de Tweede Kamer een plan steunde om gemeenten de mogelijkheid te geven consumentenvuurwerk te verbieden. Eerder werd in Amsterdam een voorstel van de PvdD aangenomen om consumentenvuurwerk zoveel mogelijk aan banden te leggen. Nu het mogelijk wordt een gehee...

  PvdD infor­meert naar leef­om­stan­dig­heden van kinderen in asiel­zoe­kers­centra

  Raadslid Jennifer Bloemberg heeft schriftelijke vragen gesteld over de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties. Uit onderzoek in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de ’Werkgroep Kind in azc’, waarin o.a. Unicef, War Child en Vluchtelingenwerk Nederland samenwerken, blijkt dat kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties zich vaak n...

  Vragen over de verspreiding van plastic

  De Partij voor de Dieren heeft opnieuw verschillende signalen ontvangen over plasticverspreiding in de openbare ruimte. Omdat de plastic soep een enorme milieubedreiging is, moet onnodig plastic zo snel mogelijk uitgebannen worden. Op initiatief van de Partij voor de Dieren was Amsterdam de eerste stad in Nederland die maatregelen nam tegen plastic tasjes en ballonnen, het is belangrijk dat Amster...

  Amsterdam dringt bij Rijk aan op paar­den­welzijn

  Bijna de gehele Amsterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van PvdD-raadslid Anke Bakker om bij het Rijk aan te dringen op meer wettelijke richtlijnen voor paardenwelzijn. Dit naar aanleiding van het onderzoek van Dier en Recht waarin het gebrekkige dierenwelzijn op maneges wordt aangetoond. Een motie voor dierenwelzijnseisen als voorwaarde voor de verkoop van de Hollandsche Manege ...