Maak Amsterdam lid van de Neder­landse Regie­groep Voge­l­aan­va­ringen


7 maart 2017

Ganzen zijn nog steeds een groot gevaar voor de vliegveiligheid. Al jarenlang lukt het de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) niet om deugdelijk beleid te maken. De Partij voor de Dieren Amsterdam pleit er in dit initiatiefvoorstel voor dat de gemeente Amsterdam zitting neemt in de regiegroep. Met de gemeente Amsterdam aan tafel komt er een zwaardere stem voor effectieve en diervriendelijke maatregelen voor vliegveiligheid. De gemeente Amsterdam wil al jaren een preventieve aanpak waarmee een einde komt aan het lokken van vogels door gewassen bij Schiphol. De regiegroep blijft helaas keer op keer vasthouden aan achterhaalde methoden zoals afschot en vergassing van vogels.

Lees ons initiatiefvoorstel hier.

Voor

Tegen