Klimaat en lucht­kwa­liteit


De versnelde overstap naar schone energie komt nauwelijks van de grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden. Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Amsterdam moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt.De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Amsterdam moet zorgen voor een schonere lucht door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Klimaat en luchtkwaliteit

Wat we hebben bereikt

  • Amsterdams smogalarm

  • Koppeling OZB en energielabel

  • Afbouw fossiele brandstoffen in de haven

  • Gedifferentieerde parkeertarieven

  • Meetnet luchtkwaliteit uitgebreid

  • Faciliteren van waterstofvoertuigen

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Stop de plannen voor ongewilde Willi­bror­dus­garage

De Partij voor de Dieren dient woensdag een voorstel in om de komst van de Willibrordusgarage tegen te houden. De garage is ongewild, onrendabel en ongezond. Wat de PvdD betreft moet er nu eindelijk een punt gezet worden achter de omstreden plannen. Eerder gaf de SP met een onverwachte draai de doorslaggevende stem om de garage aan te leggen, maar de partij krijgt nu een herkansing om de omstreden...