Carnivoor? Geef het door!


17 januari 2019

Inleiding

De Gemeente Amsterdam organiseert allerlei bijeenkomsten waarbij maaltijden worden aangeboden. Daarbij word standaard van de genodigden gevraagd of zij hun dieetwensen willen doorgeven als zij bijvoorbeeld een allergie hebben of wegens religieuze overtuigingen een bepaald dieet volgen. Tevens kunnen genodigden aangeven of ze vegetarisch of plantaardig wensen te eten.

Het effect van voedselkeuzes

Vlees en zuivel zijn de meest milieubelastende onderdelen van ons voedselpakket. Een meer plantaardig voedingspatroon kan onder andere bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

Klimaat

Uit een in het wetenschapsblad Science gepubliceerd onderzoek[1] is gebleken dat vlees en zuivelproducten een grotere impact op het milieu hebben dan plantaardige voeding. Het verschil zit vooral in de efficiëntie: vlees en zuivel leveren amper achttien procent van de calorieën en 37 procent van de eiwitten die door de mens geconsumeerd worden, maar gebruiken wel ruim 83 procent van de landbouwgrond en produceren 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Het meest milieuvriendelijk geproduceerde vlees blijft 6 keer schadelijker voor het klimaat dan bijvoorbeeld erwten en gebruikt 36 keer meer landoppervlakte.

Een ander onderzoek[2], uitgevoerd door de universiteit van Oxford, onderschrijft het positieve effect van een plantaardig dieet op het terugdringen van broeikasgassen. Zo zou in 2050, volgens het onderzoek, de voeding gerelateerde uitstoot van broeikasgassen de helft van de uitstoot zijn die de wereld zich kan veroorloven om onder de 2°C opwarming te blijven. Het aannemen van een plantaardig dieet zou de voeding gerelateerde uitstoot met 70% verminderen.

Gezondheid

Tevens kan er gezondheidswinst behaald worden door het beperken van vlees-, vis- en zuivelconsumptie, wat door experts[3] wordt erkend, waaronder het voedingscentrum[4]. Het voedingscentrum stel bijvoorbeeld dat er een lager risico op hart- en vaatziekten is bij een eetpatroon met minder vlees en méér volkoren graanproducten, peulvruchten, groenten, fruit en plantaardige vleesvervangers. Minister Van Engelshoven heeft al toegezegd het concept 'Carnivoor? Geef het door!' uitgangspunt te maken bij diners georganiseerd door het ministerie van OCW.

‘Carnivoor? Geef het door!’

Het concept ‘Carnivoor? Geef het door! ’ van prof. Henriëtte Prast van de universiteit Tilburg stimuleert mensen anders te eten, met behoud van keuzevrijheid. Op diners, congressen symposia en andere bijeenkomsten waar eten wordt geserveerd, moeten de dieetwensen zoals vegetarisch nu nog veelal van te voren worden doorgegeven. Bij het hanteren van het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’, wordt de standaard omgedraaid. Wie geen dieetwensen heeft doorgegeven krijgt een maaltijd zonder vlees of vis. In dit systeem behoudt iedereen maximale keuzevrijheid om vlees of vis te eten.

Ook de gemeente Amsterdam kan de standaard omdraaien door bij alle bijeenkomsten die de gemeente Amsterdam organiseert het concept: ‘Carnivoor?, Geef het door!’ in toe voeren en standaard plantaardige consumpties aan te bieden. Dit hoeft, zoals boven beschreven, geenszins afbreuk te doen aan de keuzevrijheid. Bij het accepteren van een uitnodiging voor een bijeenkomst kan ieder zelf aangeven additioneel vlees, vis of zuivel bij de maaltijd te wensen. Zo kan er ook nog eens efficiënter ingekocht worden. De keuzevrijheid blijft dus geheel in stand, alleen de sociale norm wordt omgedraaid.

Voorstel

De Partij voor de Dieren stelt het college voor om:

  • bij alle bijeenkomsten die de gemeente Amsterdam organiseert het concept: ‘Carnivoor, Geef het door!’ in te voeren, waarbij standaard plantaardige consumpties worden aangeboden.


Het lid van de gemeenteraad van AmsterdamJ.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

19 september 2019 - Raadsbehandeling

Omwille van de haalbaarheid van het voorstel diende de Partij voor de Dieren zelf een amendement in om "plantaardig" te wijzigen naar "vegetarisch".

Hierna is het voorstel aangenomen met de stemmen voor van:
Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, SP, BIJ1, ChristenUnie en de leden Kilic en Yilmaz (DENK).

Stemmen tegen:
VVD, Forum voor Democratie, CDA,Partij van de Ouderen, het lid Taimounti (DENK).
[1] http://science.sciencemag.org/content/360/6392/987

[2] https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/201603_Plant_based_diets

[3] https://www.duurzaamnieuws.nl/plantaardig-dieet-blijkt-toch-echt-gezonder/

[4] https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/duurzaam-eten/meer-plantaardig-eten.aspx

Voor

Tegen