Openbare ruimte en wonen


 • OZB-belasting

  Als het aan de Partij voor de Dieren Amsterdam ligt, krijgen eigenaren van energiezuinige woningen een korting op hun Onroerende Zaak Belasting (OZB).

  Sinds 1 januari 2008 worden huiseigenaren die hun huis willen verkopen of verhuren verplicht in het bezit te zijn van een energielabel. Het label categoriseert woningen in label A (goed geïsoleerd en zuinig) tot en met G (niet geïsoleerd met een hoog energieverbruik). Door de ernergiezuinigheid van een woning in kaart te brengen, worden indirect energiebesparende maatregelen gestimuleerd. Het label is tot nu toe echter alleen verplicht voor nieuwe verhuur en verkoop.

  De verplichting om een energielabel te bezitten, zou voor alle huiseigenaren in Amsterdam moeten gelden. Eigenaren die niet van plan zijn binnenkort hun huis te verhuren of verkopen, worden nu niet gestimuleerd om hun huis energiezuiniger te maken. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil ook deze eigenaren aansporen om hun woning goed te isoleren. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, zou een eigenaar van een woning met label G meer OZB moeten betalen dan een eigenaar van een huis met A-label.

  De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft verschillende malen om deze maatregel gevraagd, maar deze is niet doorgevoerd. De maatregel is een voorbeeld van het vergroenen van belastingen.

  De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het oormerken van de inkomsten uit de OZB.

  Meer informatie
 • Sociale huur

  Amsterdam kent een tekort aan betaalbare woningen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen variëren tussen de 8 en 12 jaar. Voor veel Amsterdammers die opgroeien in onze stad is het, bij gebrek aan huurwoningen, onzeker of zij hier wel kunnen blijven wonen. Daarnaast is het voor gezinnen en mensen met middeninkomens moeilijk passende woonruimte te vinden. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op een manier die goed bij hun situatie aansluit. Maar de stad volbouwen is niet de oplossing; dat maakt Amsterdam onleefbaar. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil de economische en maatschappelijke binding met Amsterdam weer invoeren als criterium voor het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

  Ook duurzaamheid vinden we belangrijk wanneer het over sociale huur gaat. De energierekening is een hoge kostenpost in slecht geïsoleerde woningen. Daarom willen we dat vanaf 2015 alleen nog klimaatneutraal wordt gebouwd en dat renovaties minstens zijn gericht op energielabel A. Dat is goed voor de bewoners en voor het milieu. Ook willen we blijven stimuleren dat woningcorporaties de daken vergroenen, zodat woningen die onder het dak liggen beter geïsoleerd zijn (vooral bij hitte) en zodat de stad profiteert van een meer gespreide wateropvang en verkoeling in de zomer.

  Meer informatie

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws