Over­stappen op Eeuwig­du­rende Erfpacht: een alter­natief voorstel


23 februari 2017

De Amsterdamse fracties van de Partij voor de Dieren, CDA en de Partij van de Ouderen hebben een alternatief erfpachtplan ingediend. Hiermee nemen de partijen afstand van de overstapregeling waar het stadsbestuur eerder dit jaar mee kwam. Ze vinden dat het voorstel van het college leidt tot extreem onredelijke kosten. Lees het voorstel hier.

Lees ook het nieuwsbericht en de update van 6 maart.

Voor

Tegen