Groen


Amsterdam versteent door de bouwambitie met als gevolg het volbouwen van alle open plekken in de stad. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, wordt Amsterdam een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Groen

Wat we hebben bereikt

  • Bladeren niet onnodig verwijderd

  • Groener Sloterdijk

  • Bloembollen biologisch

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Afscheid Eva Akerboom van Amster­damse fractie

Duo-raadslid en beleidsmedewerker en Eva Akerboom gaat per 1 juni voor de Tweede Kamer-fractie van de Partij voor de Dieren werken. Dit betekent voor de Amsterdamse fractie helaas haar vertrek. Eva heeft 5 jaar met veel plezier, inzet en succes gewerkt aan dierenwelzijn, natuur en milieu in Amsterdam. De fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam gaat haar missen. Eva Akerboom: ‘Na het voorzi...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws