Groen


Amsterdam versteent door de bouwambitie met als gevolg het volbouwen van alle open plekken in de stad. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, wordt Amsterdam een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Groen

Wat we hebben bereikt

  • Bladeren niet onnodig verwijderd

  • Groener Sloterdijk

  • Bloembollen biologisch

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Amsterdam zet in op vergroening school­pleinen

Afgelopen woensdag is een voorstel van PvdD-raadslid Jennifer Bloemberg-Issa aangenomen om Amsterdamse schoolpleinen verder te vergroenen. Het vergroenen van schoolpleinen draagt bij aan klimaatadaptatie en gaat hittestress en wateroverlast tegen. Het stadsbestuur zet in op vergroening van schoolpleinen van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dankzij de aangenomen motie van de Pa...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws