Vlinder ecologisch groenbeheer Amsterdam jpg

Groen en stadsnatuur

Natuur is van levensbelang. Door steeds meer bebouwing, wegen, recreatie en andere kortetermijnbelangen van de mens is er steeds minder ruimte voor dieren, bomen en struiken. Groen in en om Amsterdam houdt onze omgeving leefbaar: het houdt water vast, gaat hittestress tegen, zuivert de lucht en biedt een thuis aan vele soorten planten en dieren.

De Partij voor de Dieren wil Amsterdam radicaal vergroenen, want een groene gemeente is de beste garantie voor een gezond, gelukkig en toekomstbestendig Amsterdam

Dieren

Groen en stads­natuur

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Aanpak drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Demo­cratie

Inclu­si­viteit en toegan­ke­lijkheid