Groen


Amsterdam versteent door de bouwambitie met als gevolg het volbouwen van alle open plekken in de stad. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, wordt Amsterdam een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Groen

Wat we hebben bereikt

  • Bladeren niet onnodig verwijderd

  • Groener Sloterdijk

  • Bloembollen biologisch

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Amsterdam moet finan­cieel gezonder, groener en vooral dier­vrien­de­lijker

Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota

Amsterdam heeft economisch de wind mee. Toch stijgt de schuld van de gemeente Amsterdam nog altijd. Het is tijd om verstandig te investeren in een Erfpachtfonds, zo stelt Johnas van Lammeren tijdens de Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota. Ook trekt hij aan de bel over de stad die uit de voegen barst, het in rap tempo verdwijnen van bomen en groen en de duizenden dieren die op Amsterdams g...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws