Schrif­te­lijke vragen inzake Schiphol maakt er weer een bende van


Indiendatum: 30 mei 2022

In de week 23-27 mei 2022 heeft de Amsterdammer via regionale en landelijke media kunnen volgen dat Schiphol er een bende van maakt. En dan heeft de Partij voor de Dieren-fractie het deze keer niet eens over de gigantische hoeveelheden CO2 die er de lucht in gaan, over de stikstofellende die de luchthaven veroorzaakt, over de ganzen die er afgeschoten worden of over de geluidsvervuiling die er in het gebied rond Schiphol plaatsvindt. Zelfs op het gebied van werkgelegenheid, een van de weinige redenen die tegenstanders van het inkrimpen van de luchthaven kunnen aandragen om bovengenoemde ellende te tolereren, gaat Schiphol de mist in.

Vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden van het grondpersoneel en de krapte op de arbeidsmarkt heersen er op Schiphol gigantische personeelstekorten.[1] Dit leidt tot onveilige werksituaties en grote drukte. Op zaterdag 23 april heeft een deel van het grondpersoneel vanwege de slechte arbeidsomstandigheden het werk zelfs een tijd neergelegd.[2] Tot op heden heeft de luchthaven het niet voor elkaar gekregen om de werkdruk en arbeidsomstandigheden te verbeteren.[3] Volgens vakbond FNV moet het aantal vluchten worden gereduceerd om dit voor elkaar te krijgen.[4] Ook laat de vakbond aan RTL weten dat Schiphol maandenlang waarschuwingen vanaf de werkvloer negeerde. FNV kondigt wederom acties aan vanwege het uitblijven van verbeteringen.[5]

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wat vindt het college van de toestanden op Schiphol, waar de Gemeente Amsterdam aandeelhouder van is?

2. Is het college van mening dat zij als aandeelhouder medeverantwoordelijk is voor de problemen op Schiphol en er alles aan moet doen om te zorgen dat de arbeidsomstandigheden zo snel mogelijk moeten worden verbeterd?

3. Kan het college aangeven of zij van plan is in te grijpen nu blijkt dat de arbeidsomstandigheden van een onderneming waar zij aandeelhouder van is beneden de maat zijn en tot onveilige situaties leiden? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

Toelichting door indiener:

Dick Benschop, verantwoordelijke voor de problemen op Schiphol, liet weten niet bereid te zijn om op te stappen.[6]

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat het van belang is om als bestuurder de verantwoordelijkheid te nemen als er grote fouten zijn gemaakt, zoals in het geval van Schiphol, en dat het aanblijven van Benschop ongewenst is?

Toelichting door indiener:

Vakbond FNV stelt dat het aantal vluchten vanaf Schiphol moet krimpen om de werkdruk voor het grondpersoneel te verlichten.[7]

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het aantal vluchten op Schiphol, zowel met het oog op de bovengenoemde problematiek als vanwege de klimaat-en biodiversiteitscrises, zo snel mogelijk substantieel moet krimpen?

Indiener
J.F.W. van Lammeren

[1] https://nos.nl/artikel/2430172-beveiligers-schiphol-vrezen-ongelukken-dringend-behoefte-aan-hulp; https://nos.nl/artikel/2429979-weer-urenlang-wachten-in-de-rij-op-schiphol-door-personeelstekorten.

[2] https://nos.nl/artikel/2426243-dit-is-waarom-klm-bagagepersoneel-massaal-het-werk-neerlegde.

[3] https://www.parool.nl/amsterdam/overleg-over-drukte-schiphol-levert-niks-op-het-is-wachten-op-de-volgende-escalatie~b24b5662/.

[4] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5310721/fnv-grootschalige-actie-schiphol-hoge-werkdruk-verlichten.

[5] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5310721/fnv-grootschalige-actie-schiphol-hoge-werkdruk-verlichten.

[6] https://www.telegraaf.nl/finan....

[7] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5310721/fnv-grootschalige-actie-schiphol-hoge-werkdruk-verlichten; https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/3/airports/fnv-desnoods-minder-vluchten-om-werkdruk-op-schiphol-te-verlagen; https://www.parool.nl/nederland/het-schrappen-van-vakantievluchten-op-druk-schiphol-komt-rap-dichterbij~b79bfb61/.