Schrif­te­lijke vragen inzake Schiphol maakt er weer een bende van


Indiendatum: 30 mei 2022

In de week 23-27 mei 2022 heeft de Amsterdammer via regionale en landelijke media kunnen volgen dat Schiphol er een bende van maakt. En dan heeft de Partij voor de Dieren-fractie het deze keer niet eens over de gigantische hoeveelheden CO2 die er de lucht in gaan, over de stikstofellende die de luchthaven veroorzaakt, over de ganzen die er afgeschoten worden of over de geluidsvervuiling die er in het gebied rond Schiphol plaatsvindt. Zelfs op het gebied van werkgelegenheid, een van de weinige redenen die tegenstanders van het inkrimpen van de luchthaven kunnen aandragen om bovengenoemde ellende te tolereren, gaat Schiphol de mist in.

Vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden van het grondpersoneel en de krapte op de arbeidsmarkt heersen er op Schiphol gigantische personeelstekorten.[1] Dit leidt tot onveilige werksituaties en grote drukte. Op zaterdag 23 april heeft een deel van het grondpersoneel vanwege de slechte arbeidsomstandigheden het werk zelfs een tijd neergelegd.[2] Tot op heden heeft de luchthaven het niet voor elkaar gekregen om de werkdruk en arbeidsomstandigheden te verbeteren.[3] Volgens vakbond FNV moet het aantal vluchten worden gereduceerd om dit voor elkaar te krijgen.[4] Ook laat de vakbond aan RTL weten dat Schiphol maandenlang waarschuwingen vanaf de werkvloer negeerde. FNV kondigt wederom acties aan vanwege het uitblijven van verbeteringen.[5]

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wat vindt het college van de toestanden op Schiphol, waar de Gemeente Amsterdam aandeelhouder van is?

2. Is het college van mening dat zij als aandeelhouder medeverantwoordelijk is voor de problemen op Schiphol en er alles aan moet doen om te zorgen dat de arbeidsomstandigheden zo snel mogelijk moeten worden verbeterd?

3. Kan het college aangeven of zij van plan is in te grijpen nu blijkt dat de arbeidsomstandigheden van een onderneming waar zij aandeelhouder van is beneden de maat zijn en tot onveilige situaties leiden? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

Toelichting door indiener:

Dick Benschop, verantwoordelijke voor de problemen op Schiphol, liet weten niet bereid te zijn om op te stappen.[6]

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat het van belang is om als bestuurder de verantwoordelijkheid te nemen als er grote fouten zijn gemaakt, zoals in het geval van Schiphol, en dat het aanblijven van Benschop ongewenst is?

Toelichting door indiener:

Vakbond FNV stelt dat het aantal vluchten vanaf Schiphol moet krimpen om de werkdruk voor het grondpersoneel te verlichten.[7]

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het aantal vluchten op Schiphol, zowel met het oog op de bovengenoemde problematiek als vanwege de klimaat-en biodiversiteitscrises, zo snel mogelijk substantieel moet krimpen?

Indiener
J.F.W. van Lammeren

[1] https://nos.nl/artikel/2430172-beveiligers-schiphol-vrezen-ongelukken-dringend-behoefte-aan-hulp; https://nos.nl/artikel/2429979-weer-urenlang-wachten-in-de-rij-op-schiphol-door-personeelstekorten.

[2] https://nos.nl/artikel/2426243-dit-is-waarom-klm-bagagepersoneel-massaal-het-werk-neerlegde.

[3] https://www.parool.nl/amsterdam/overleg-over-drukte-schiphol-levert-niks-op-het-is-wachten-op-de-volgende-escalatie~b24b5662/.

[4] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5310721/fnv-grootschalige-actie-schiphol-hoge-werkdruk-verlichten.

[5] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5310721/fnv-grootschalige-actie-schiphol-hoge-werkdruk-verlichten.

[6] https://www.telegraaf.nl/finan....

[7] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5310721/fnv-grootschalige-actie-schiphol-hoge-werkdruk-verlichten; https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/3/airports/fnv-desnoods-minder-vluchten-om-werkdruk-op-schiphol-te-verlagen; https://www.parool.nl/nederland/het-schrappen-van-vakantievluchten-op-druk-schiphol-komt-rap-dichterbij~b79bfb61/.

Indiendatum: 30 mei 2022
Antwoorddatum: 13 jul. 2022

1. Wat vindt het college van de toestanden op Schiphol, waar de gemeente Amsterdam aandeelhouder van is?

Antwoord van het college: De drukte op Schiphol en onveilige werksituaties vinden we zorgelijk. Amsterdam maakt al een tijd een punt van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van het op Schiphol werkzame personeel. De wethouder Lucht- en Zeehaven heeft hierover eind 2021 een reeks gesprekken gevoerd met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur van Schiphol. Daarnaast is het 0nderwerp besproken tijdens de Aandeelhoudersvergadering op 12 april 2022. Tevens is het onderwerp ter sprake gekomen tijdens een gesprek van de wethouder Lucht- en Zeehaven met de CEO van Schiphol, de heer Benschop, op 24 juni 2022. Het college is van mening dat iedereen gezond en tegen een normaal salaris moet kunnen werken op Schiphol. Dit dragen we ook uit richting Schiphol. Desondanks is iedereen verrast door de ontstane personeelstekorten op Schiphol, die mede het gevolg zijn van een algemene krapte op de arbeidsmarkt

2. Is het college van mening dat zij als aandeelhouder medeverantwoordelijk is voor de problemen op Schiphol en er alles aan moet doen om te zorgen dat de arbeidsomstandigheden zo snel mogelijk moeten worden verbeterd?

Antwoord van het college: We verwachten van onze deelnemingen, dus ook van Schiphol, dat zij een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals al eerder aangegeven maakt het college al een tijd een punt van de arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden rondom Schiphol. Daar is uitgebreid met Schiphol over gesproken evenals het terugbrengen van ultrafijnstof. Het meerjarig onderzoeksprogramma van het RIVM over ultrafijnstof maakt dit ook noodzakelijk. Het is echter in eerste instantie aan Schiphol en de andere werkgevers op Schiphol om te komen met oplossingen, zodat zij aantrekkelijkere werkgevers worden. Daarnaast is het aan de werkgever en de werknemers om samen afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. Schiphol heeft hierin een stap gezet door het op 31 mei jl. bereikte akkoord, waarin betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn afgesproken waaronder een hoger loon.

3. Kan het college aangeven of zij van plan is in te grijpen nu blijkt dat de arbeidsomstandigheden van een onderneming waar zij aandeelhouder van is beneden de maat zijn en tot onveilige situaties leiden? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van het college: Dat is niet aan de gemeente. De inspectie SZW is bevoegd om op te treden bij eventuele misstanden. De gemeente draagt, zoals gezegd, uit dat iedereen die werkt op Schiphol dat tegen een normaal salaris en in gezonde omstandigheden moet kunnen doen. In het op 31 mei bereikte akkoord tussen Schiphol en de vakbonden worden ook afspraken gemaakt om de veiligheid en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo wordt er binnenkort gezorgd voor meer en beter beschikbaar materiaal voor de grondafhandeling. Dit maakt het werk hopelijk makkelijker en veiliger. Toelichting door indiener: Dick Benschop, verantwoordelijke voor de problemen op Schiphol, liet weten niet bereid te zijn om op te stappen.

4. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren-fractie eens dat het van belang is om als bestuurder de verantwoordelijkheid te nemen als er grote fouten zijn gemaakt, zoals in het geval van Schiphol, en dat het aanblijven van Benschop ongewenst is?

Antwoord van het college: De bedrijfsvoering op Schiphol is een verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van Schiphol. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en heeft de verantwoordelijkheid om de leden van het bestuur te benoemen of te ontslaan. Het college is in gesprek met de directie en de Raad van Commissarissen over het gevoerde beleid in de afgelopen periode en over de opvolging van het afgekondigde actieplan. Verder heeft Schiphol een extern bureau ingehuurd om de drukte en het gevolgde proces de afgelopen periode te evalueren. Toelichting door indiener: Vakbond FNV stelt dat het aantal vluchten vanaf Schiphol moet krimpen om de werkdruk voor het grondpersoneel te verlichten. 5

5. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat het aantal vluchten op Schiphol, zowel met het oog op de bovengenoemde problematiek als vanwege de klimaat-en biodiversiteitscrises, zo snel mogelijk substantieel moet krimpen?

Antwoord van het college: Zoals in het collegeakkoord staat opgenomen is wat Amsterdam betreft de groei van het aantal vluchten van Schiphol uitgesloten vanuit klimaatoogpunt, veiligheid, overlast en volksgezondheid. Echter, Amsterdam gaat zelf niet over het aantal vluchten op Schiphol, daar gaat het Rijk over. We dragen wel uit dat groei van het aantal vluchten uitgesloten is. Het Rijk heeft onlangs besloten het aantal vluchten met 60.000 te verminderen. Een historisch besluit. Wat Amsterdam betreft is vliegen geen doel op zich, niet voor het milieu, niet voor de omgeving en ook niet voor de mensen die werken op Schiphol.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de grote vraag naar volkstuinparken

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het gebrek aan handhaving bij nestblokkades van gierzwaluwen

Lees verder

    Word actief Doneer