Jennifer Bloemberg-Issa


Raadslid

Jennifer (1986) heeft voordat ze bij de Amsterdamse fractie aan de slag ging bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren gewerkt. Na drie jaar fractiemedewerker te zijn geweest werd ze in 2018 benoemd tot raadslid. Jennifer heeft Algemene Sociale Wetenschappen en Sociologie gestudeerd en is naast haar raadslidmaatschap ook parttime werkzaam op een buitenschoolse opvang.

'We zetten ons in voor een stad met veel groen en een schone lucht zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van Amsterdam!'

Gerelateerd

Amsterdam zet in op vergroening school­pleinen

Afgelopen woensdag is een voorstel van PvdD-raadslid Jennifer Bloemberg-Issa aangenomen om Amsterdamse schoolpleinen verder te vergroenen. Het vergroenen van schoolpleinen draagt bij aan klimaatadaptatie en gaat hittestress en wateroverlast tegen. Het stadsbestuur zet in op vergroening van schoolpleinen van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dankzij de aangenomen motie van de Pa...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties
Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws