Jennifer Bloemberg-Issa


Raadslid

Jennifer (1986) heeft voordat ze bij de Amsterdamse fractie aan de slag ging bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren gewerkt. Na drie jaar fractiemedewerker te zijn geweest werd ze in 2018 benoemd tot raadslid. Jennifer heeft Algemene Sociale Wetenschappen en Sociologie gestudeerd en is naast haar raadslidmaatschap ook parttime werkzaam op een buitenschoolse opvang.

'We zetten ons in voor een stad met veel groen en een schone lucht zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van Amsterdam!'

Gerelateerd

Groen in Sluis­buurt beter beschermd

De voltallige gemeenteraad heeft zich achter een voorstel van de Partij voor de Dieren geschaard over het uitbreiden van de Hoofdgroenstructuur in de Sluisbuurt. In de nieuwe wijk Sluisbuurt hebben verschillende delen van het gebied de bestemming groen gekregen, maar alleen de westzijde heeft de status Hoofdgroenstructuur gekregen. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa heeft zich ervoor ingezet om ook ...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws