Jennifer Bloemberg-Issa


Raadslid

Jennifer Bloemberg-Issa (1986) heeft voordat ze bij de Amsterdamse fractie aan de slag ging bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren gewerkt. Na drie jaar fractiemedewerker te zijn geweest werd ze in 2018 benoemd tot raadslid. Jennifer heeft Algemene Sociale Wetenschappen en Sociologie gestudeerd en is naast haar raadslidmaatschap ook parttime werkzaam op een buitenschoolse opvang.

'We zetten ons in voor een stad met veel groen en een schone lucht zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van Amsterdam!'

Lid van de raadscommissies:
Ruimtelijke Ordening (RO)
Zorg, Jeugdzorg en Sport (ZJS)
Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO)

Gerelateerd

Zorg­wek­kende verdub­beling van data­centers rond Amsterdam

Partij voor de Dieren stelt vragen aan college

Wereldwijd is er een toename van het dataverbruik, met als gevolg de groei van datacenters. Met name Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op datacenters. Meer dan 68 procent van de oppervlakte aan Nederlandse datacenters ligt rond Amsterdam. In regionaal verband is afgesproken dat de gemeente Amsterdam een verdubbeling van nieuwe datacenters en/of uitbreidingen faciliteert tot 2030. Raadsl...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties
Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws