Jennifer Bloemberg-Issa


Raadslid

Jennifer Bloemberg-Issa (1986) heeft voordat ze bij de Amsterdamse fractie aan de slag ging bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren gewerkt. Na drie jaar fractiemedewerker te zijn geweest werd ze in 2018 benoemd tot raadslid. Jennifer heeft Algemene Sociale Wetenschappen en Sociologie gestudeerd en is naast haar raadslidmaatschap fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

'We zetten ons in voor een stad met veel groen en een schone lucht zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van Amsterdam!'

Lid van de raadscommissies:
Ruimtelijke Ordening (RO)
Zorg, Jeugdzorg en Sport (ZJS)
Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO)

Gerelateerd

Partij voor de Dieren scherpt Omge­vings­visie 2050 aan

Hoe transformeert Amsterdam de komende decennia? In de gemeenteraad van juli spraken we over de toekomst van onze stad. Een stad die als het aan de Partij voor de Dieren ligt een fijne leefomgeving is voor de Amsterdammers, planten en dieren. En een stad die z’n schouders zet onder het oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Middels moties en amendenten scherpten we de Omgevingsvisie 20...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws