Schrif­te­lijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake de toegan­ke­lijkheid van publieke voor­zie­ningen in de zomer­maanden


Indiendatum: 30 mei 2023

Toelichting:

Openbare voorzieningen in onze stad zijn van levensbelang voor Amsterdammers.

Parken, strandjes en overige recreatieplekken die onze stad rijk is trekken ieder jaar miljoenen bezoekers. Delen van de openbare ruimte worden in toenemende mate gecommercialiseerd door private partijen; vaak in de warme zomermaanden waardoor de toegankelijkheid helaas niet altijd gegarandeerd is. Amsterdammers die vakantie in eigen stad vieren worden hier geregeld mee geconfronteerd. Te denken valt aan het buitenbad van het Sloterparkbad, dat de afgelopen jaren steeds midden in de zomer tien dagen dicht moet ten gunste van het Loveland Festival, parken die worden afgesloten voor festivals en pierenbadjes en vijvers die worden leeggepompt en afgesloten. Zeker voor gezinnen met kinderen die aan de warmte thuis willen ontsnappen is dit een onwenselijke situatie aangezien veel Amsterdammers geen balkon of tuin hebben en afhankelijk zijn van parken in de omgeving.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Onderschrijft het college het belang van toegankelijke openbare voorzieningen voor Amsterdammers? Graag een toelichting.
  2. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren en bewoners over de toegankelijkheid van openbare plekken zoals parken, pierenbadjes, strandjes en zwembaden in de zomer? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe gaat het college zorg dragen voor het zoveel mogelijk openhouden van openbare voorzieningen voor het publiek in de aankomende zomer? Graag een toelichting.
  4. Kan het college een overzicht geven van de momenten in de komende maanden dat er plekken zoals parken, strandjes, pierenbadjes, zwembaden e.d. ontoegankelijk zullen zijn voor Amsterdammers? Is het college van plan dit ook voortijdig en actief te delen met inwoners? Zo nee, waarom niet?
  5. Vorig jaar was het strandje bij Sloterplas tijdens warme dagen gesloten wegens onderhoud. Is het college van plan om onderhoud aan publieke voorzieningen zoals strandjes en pierenbadjes zoveel mogelijk buiten het zomerseizoen te laten plaatsvinden? Graag een toelichting.
  6. Is het college bereid om toe te zeggen buitenzwembaden en andere watervoorzieningen in parken niet te reserveren voor besloten festivals? Zo nee, waarom niet?

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake gebruik van het Galileïplantsoen als bouwplaats

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake duidelijkheid over windturbines in de haven

Lees verder

    Word actief Doneer