Op de bres voor de Hoofd­groen­structuur


13 februari 2023

De Partij voor de Dieren heeft zich uitgebreid over het nieuwe beleidskader rondom de Hoofdgroenstructuur gebogen. Dankzij de inspanningen van de Partij voor de Dieren en het referenduminitiatief, heeft de raad besloten enkele van onze wijzigingsvoorstellen over te nemen. Deze wijzigingen zijn van groot belang voor de uitvoering van het beleid.

Een aantal belangrijke aangenomen voorstellen:

Een negatief advies van de TAC blijft mogelijk. De TAC is een adviescommissie die toetst of en hoe er binnen de Hoofdgroenstructuur gebouwd mag worden. Ook is ons voorstel aangenomen dat de gemeenteraad in zulke situaties altijd het laatste woord behoudt. Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt er natuurlijk helemaal niet gebouwd in het groen.

Daarnaast pleiten wij voor het vergroten van natuurgebieden. Deze ambitie, die in het concept nog genoemd werd, is er in de nieuwe versie uitgehaald. Dankzij ons aangenomen voorstel wordt deze ambitie er toch weer in opgenomen. De Partij voor de Dieren vindt dit belangrijk omdat we willen vergroenen en bomen willen toevoegen. Wij vinden namelijk dat groen onmisbaar is in de stad.

Bovendien bepleiten wij de waarde van tuinparken en dat deze waarde in het nieuwe beleidskader erkend moet worden. Ze zijn door hun gevarieerde inrichting en aandachtig beheer waardevolle groene plekken in de stad. Deze laatste zin is dan ook toegevoegd in het beleidskader.

Tot slot zal er in het beleidskader vastgesteld worden dat er bij nieuwe initiatieven in de Hoofdgroenstructuur zal worden aangemoedigd om een maximale bijdrage te leveren aan de beleidsdoelen van Amsterdam ten aanzien van natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Dankzij deze tekstuele aanpassingen kan de raad het beleidskader, zoals deze er nu ligt, verbeteren ten bate van het groen en de biodiversiteit in Amsterdam.

Gerelateerd nieuws

Hengelsport is wrede dierenmishandeling

Onlangs heeft de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel ingediend om de sportvisserij niet meer toe te staan in Amsterd...

Lees verder

Amsterdamse Waterleidingduinen: De kogel is nooit de oplossing

De Amsterdamse Waterleidingduinen, een natuurgebied in bezit van de gemeente Amsterdam, is de laatste jaren een locatie van v...

Lees verder