Amen­dement inzake duidelijk kwan­ti­fi­ceren van regels voor groene verbin­dingen


26 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

  • in het eerdere concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur stond dat er “bij voldoende maat (minimaal 25 meter)” ruimte is “voor wandelen, fietspaden, steigers langs het water, voorzieningen voor sport en spel;”[1]
  • in het nieuwe Beleidskader Hoofdgroenstructuur geen duidelijke kwantificering is gegeven bij dezelfde zin.[2]

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om de beschermende status van de hoofdgroenstructuur te waarborgen in dit beleidskader;
  • een duidelijke kwantificering van wanneer er ruimte is voor de inpassing van bepaalde voorzieningen (en wanneer niet) belangrijk is om onduidelijkheden over de regels te voorkomen;
  • de bescherming die dit beleidskader biedt in het geding kan komen wanneer er onduidelijkheid en interpretatieverschillen kunnen ontstaan over de toepassing ervan.

Besluit:

Op p. 68 “Bij voldoende maat is er ruimte voor wandel- en fietspaden, steigers langs het water, moestuinen, een fitnessparcours, speeltoestellen en andere sport- en speelaanleidingen”

Te vervangen door:

“Bij voldoende maat (minimaal 10 meter) is er ruimte voor wandel- en fietspaden, steigers langs het water, moestuinen, een fitnessparcours, speeltoestellen en andere sport- en speelaanleidingen.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] Concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur p. 78.

[2] Beleidskader Hoofdgroenstructuur p. 68.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VOLT, CDA, DENK, BIJ1, PvdA, GroenLinks, SP, VVD, D66

Tegen

FvD, JA21