Inspreek­avond 10 januari: laat je horen voor de bescherming van het groen!


19 december 2022


De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de bescherming van het groen in de stad. Jaren geleden is de Hoofdgroenstructuur in het leven geroepen om groengebieden te beschermen. De gebieden die hierin zijn opgenomen mogen niet, of alleen onder strenge voorwaarden, worden bebouwd. Zo bleven de groengebieden groen en de dieren er veilig. Door het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur, wat nu voorligt, gaat de bescherming van het groen achteruit.

Het afgelopen jaar konden inwoners reageren op de conceptversie van het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur door middel van de inspraakprocedure. Er zijn ruim 500 reacties gekomen. Dit laat zien hoe zeer Amsterdammers het groen waarderen en hoe bezorgd ze zijn over dit nieuwe beleidskader. Onlangs werd door het nieuwe college het aangepaste definitieve voorstel naar de gemeenteraad verstuurd. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het opvallend dat er een aantal wijzigingen zijn gedaan ten opzichte van de conceptversie. De partij wil bewoners graag de gelegenheid bieden om over de nieuwe Hoofdgroenstructuur en de wijzigingen hun mening te geven.

Op initiatief van fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa wordt daarom op dinsdag 10 januari 2023 een inspreekavond georganiseerd. Hier krijgen bewoners de kans om hun stem te laten horen over de bescherming van het groen. Aanmelden kan via het mailadres secretariaatRO@amsterdam.nl of dit formulier.

Een dag later zal het voorliggende nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur worden besproken in de raadscommissie RO. Partij voor de Dieren wil dat het Amsterdamse groen beter beschermd wordt om de stad leefbaar te houden voor mens en dier en zal hiervoor verschillende voorstellen indienen tijdens de raadsvergadering.

Lees hier ook het opiniestuk van fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa.

Gerelateerd nieuws

Raadslid Judith Krom trekt aan de bel over bedrijf dat dieren verhuurt

Raadslid Judith Krom heeft aan de bel getrokken over een malafide bedrijf dat dieren verhuurt aan Amsterdamse instellingen. A...

Lees verder

Hengelsport is wrede dierenmishandeling

Onlangs heeft de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel ingediend om de sportvisserij niet meer toe te staan in Amsterd...

Lees verder