Motie inzake inmenging in het onderwijs van bedrijven of orga­ni­saties die nauwe banden hebben met de vee-industrie weren


17 maart 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de boerderij-educatie,

Constaterende dat:

  • Het Actieplan Eiwittransitie 2021-2023 stelt dat een meer plantaardig voedingspatroon onderdeel dient te worden van de voedseleducatie op scholen;
  • De Amsterdam Circulair 2020-2050 Strategie onderstreept dat onderwijs een belangrijke schakel is in de transitie naar een duurzaam voedingspatroon;
  • De Boerderij-educatie momenteel onderdeel is van het lesonderdeel schooltuinen en natuureducatie;
  • De Boerderij-educatie momenteel deels gefinancierd wordt door Zuivelonline;
  • Daardoor de boerderij-educatie tot stand komt met behulp van financiering uit de veeindustrie

Overwegende dat:

  • Het belangrijk is om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen om het actieplan eiwittransitie 2021-2023 en de Amsterdam Circulair 2020-2050 strategie degelijk uit te kunnen voeren en de geloofwaardigheid van gemeente Amsterdam te bewaken;
  • Financiering door organisatie verbonden aan de vee-industrie – zoals Zuivelonline - van het onderwijsprogramma boerderij-educatie kan leiden tot een vertekend beeld van het lesmateriaal.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Inmenging in het onderwijs van bedrijven of organisaties die nauwe banden en commerciële
belangen hebben met de vee-industrie te weren.


Status

Verworpen

Voor

VOLT, DENK, BIJ1, PvdD

Tegen

overigepartijen