Aankon­diging bij bomenkap


6 april 2023

Initiatiefvoorstel

Bekendmakingen op locatie

Amsterdammers worden regelmatig geconfronteerd met veranderingen in de omgeving waar ze niet van op de hoogte waren. Voor veel Amsterdammers is het lastig om te vinden welke vergunningen worden verleend. Niet iedereen weet zijn of haar weg te vinden in de internetservices die de gemeente biedt om op de hoogte te blijven van ruimtelijke ingrepen en andere vergunningverleningen. De Partij voor de Dieren vindt dat het voor elke Amsterdammer mogelijk moet zijn om gewaarschuwd te worden voor veranderingen in de omgeving. Fysieke bekendmakingen op de locatie waar het over gaat zijn in het kader van toegankelijkheid, een simpel en effectief middel. Transparantie en heldere communicatie op voorhand is belangrijk voor de betrokken omwonenden. Dit heeft een positief effect op hun welzijn en connectie met de buurt. Bovendien kan deze heldere communicatie, ofwel de meest basale vorm van participatie, leiden tot een groter vertrouwen in de besluitvorming[1].

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel ‘Bekendmakingen op locatie’ van de Partij voor de Dieren Amsterdam en de gewijzigde versie, ingediend in 2021 door ondergetekende, zijn al een aantal verbeteringen bewerkstelligd. Zo is voor alle omgevingsvergunningen voor bouwen een voorschrift opgenomen met de verplichting tot een fysieke bekendmaking op locatie. Wat echter nog steeds ontbreekt in de gemeentelijke aanpak is dat er geen fysieke aankondigingen worden gedaan over bomenkap. De Partij voor de Dieren ziet dit graag zo spoedig mogelijk wel gebeuren en dient daarom dit nieuwe initiatiefvoorstel ‘Aankondiging bij bomenkap’ in.

Verplichte aankondiging bij bomenkap

De gemeente Rijswijk bindt sinds juli 2017 een lint om elke te kappen boom met de tekst “Deze boom wordt gekapt”, met het telefoonnummer en webadres waar de inwoners meer informatie kunnen krijgen. Bij een groot aantal bomen wordt een bord op locatie geplaatst[2]. Binnen de gemeente Castricum wordt ook gewerkt met linten: “Een boom krijgt 2 weken voor verwijdering een lint met aankondiging omgehangen. Zo is duidelijk voor de buurt en voorbijgangers dat de boom uit het straatbeeld verdwijnt. Op het lint staat een verwijzing naar de website. Hier staat waarom we de boom verwijderen.”[3]. Ook de gemeente Rotterdam maakt bomenkap bekend op straat. In 2022 is Rotterdam in het stadsdeel Charlois met een proef gestart waarbij voorbijgangers en bewoners door het scannen van een QR-code geïnformeerd worden over de reden tot kap[4]. Andere Rotterdamse wijken zullen bij voorliggende kapplannen ook het bordje bij bomen krijgen wanneer de proef slaagt.

Amsterdam

In Amsterdam kan het helaas nog steeds zomaar gebeuren dat bomen waar inwoners zo van genieten plotseling gekapt zijn. De Partij voor de Dieren wil dat belanghebbenden op tijd van informatie voorzien zijn door aankondigingen bij de locatie zelf. Indiener stelt daarom een verplichting tot aankondiging van bomenkap binnen de gemeente Amsterdam voor, zowel op gemeentelijke als particuliere gronden. De uitvoering kan naar voorbeeld van de hierboven genoemde gemeenten gedaan worden: met een herkenbaar lint bevestigd om elke te kappen boom en het op locatie beschikbaar stellen van een QR-code, verwijzend naar een webpagina waarop uitgelegd wordt waarom een boom gekapt zal worden en hoe en tot wanneer de lezer bezwaar kan maken. Daarnaast is hier te vinden of, waar en wanneer er herplant plaats gaat vinden. Deze markering op elke boom die gekapt kan worden zou enkele weken voor de bomenkap geplaatst moeten worden, maar in ieder geval op tijd voor omwonenden om nog bezwaar te kunnen maken.

Het voorstel

Verzoekt:

  1. uit te werken op welke wijze een aankondiging op locatie bij bomenkap binnen de hele gemeente verplicht gesteld kan worden en dit per 1 januari 2024 in werking te laten treden;
  2. daarbij zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het herplantbeleid en de herplant als gevolg van de gekapte boom.


[1] https://rivm.openrepository.com/bitstream/handle/10029/258093/830950003.pdf?sequence=3

[2] https://www.rijswijk.nl/editorial/kappen-van-bomen

[3] https://www.castricum.nl/over-de-gemeente/bomen

[4] https://dvhn.nl/binnenland/Rotterdam-legt-met-QR-code-uit-waarom-boom-gekapt-wordt-27387217.html


Status

Ingediend

Voor

Tegen