Motie inzake de aanbe­steding ESJH


17 maart 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de aanbesteding enkelvoudig specialistische jeugdhulp (ESJH) en preventie,

Constaterende dat:

 • Kinderen die opgroeien in een instabiele thuissituatie en/of kampen met psychische problemen hulp nodig hebben;
 • De wachttijden voor jeugdzorg lang zijn1 met als gevolg dat sommige Amsterdamse kinderen soms tien maanden moeten wachten op passende hulp;
 • ‘Een deel van de problematiek die we zien in de ESJH tot de hoog specialistische hulp behoort’ en dat na de aanbesteding ‘naar verwachting zo’n 1000 jeugdigen’ zich kunnen aansluiten bij wachtlijsten voor HSJH;

Overwegende dat:

 • Veel verschillende factoren het ontstaan van wachttijden bepalen (omdat je milde klachten hebt
  en kúnt wachten, omdat een aanbieder een werkvoorraad nodig heeft, omdat een specifiek
  aanbod niet voor handen is, omdat iemand nog niet kan doorstromen, enz.);
 • 8 op de 10 kinderen moeten wachten alvorens zij hulp krijgen, het voor 9 op de 10 onduidelijk is
  hoe lang ze moeten wachten en voor bijna de helft onduidelijk is waarom dat is;
 • 7 op de 10 kinderen zich gespannen voelt over de wachttijd, aan zichzelf beginnen te twijfelen en
  dat de situatie eerder verergert in plaats van verbetert;
 • Vrijwel alle hulpverleners de lange wachttijden als een groot probleem zien;
 • Ouders en opvoeders, die vaak als mantelzorger fungeren, niet altijd op de hoogte worden
  gehouden, waardoor het risico bestaat dat zij gefrustreerd raken en afhaken;
 • Er sinds 2021 in Amsterdam wordt gewerkt met een aanpak wachtenden met als doel om (met
  name) aan jeugdigen vanuit de jeugdbescherming met voorrang zorg te kunnen verlenen;


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake een onderzoek naar toekomstscenario’s zonder jacht in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Lees verder

Motie inzake inmenging in het onderwijs van bedrijven of organisaties die nauwe banden hebben met de vee-industrie weren

Lees verder

    Word actief Doneer