Aanpak drukte en festi­va­li­sering


Amsterdam is een drukke stad met veel toeristen, horeca en evenementen. De balans is op veel plekken zoek. Binnenstadbewoners voelen zich vaak niet meer thuis in de stad waar zij al jaren wonen. De festivalisering van de stad, met name in de parken, legt een grote druk op de leefbaarheid, het schaarse groen en de dieren in de stad. Voor de Partij voor de Dieren staat voorop dat de stad leefbaar en in balans moet zijn.

 • Aanpak overtoerisme

  Het aantal toeristen is alweer op het hoge peil van voor corona: het is druk in de Amsterdamse binnenstad. Elk jaar worden er miljoenen gestoken in citymarketing en regiopromotie om toeristen over Amsterdam te informeren. Dat geld kan beter aan duurzame doelen besteed kan worden. De wildgroei van hotels en van vakantieverhuur van woningen willen we stoppen. En er komt een einde aan raamprostitutie als toeristische attractie en daarvoor onderzoekt de gemeente alternatieven.

  De komst van toeristen - zeker als ze met het vliegtuig of de auto komen - is milieuvervuilend. We willen stimuleren dat toeristen met de trein komen. Inkomsten uit de toeristenbelasting wil de Partij voor de Dieren gebruiken om bezoekers te spreiden en het openbaar vervoer en het lokale groen te versterken.

  Bij de vergunningverlening van horecagelegenheden moet de gemeente rekening houden met de mogelijke geluidsoverlast voor omwonenden. En de openbare ruimte moet toegankelijk blijven voor iedereen.

  Meer informatie
 • Festivals in parken

  Naar een festival gaan is leuk, maar met de impact van evenementen op omwonenden, dieren, natuur en klimaat moet rekening worden gehouden. Zo heeft een festival op bijvoorbeeld het NDSM-terrein geen natuurschade en een evenement in het Sloterpark wel.

  In Amsterdam is het openbare groen schaars, maar juist in de zomer worden de prachtige Amsterdamse parken (deels) afgesloten en verhuurd aan commerciële evenementen. Met vaak schade aan het park en geluidsoverlast voor de buurt tot gevolg. De Partij voor de Dieren is om deze redenen geen voorstander van festivals in parken en natuurgebieden zoals het Twiske. Ook willen we dat er strengere regels komen voor geluidsoverlast en lichtvervuiling en dat er geen vuurwerk wordt afgestoken.

  Ook dringen we al jaren bij de burgemeester aan op een tijdige vergunningverlening van evenementen, zodat bewoners in staat worden gesteld om bezwaar te maken. En we hebben met succes er op aangedrongen dat het evenementenbeleid valt onder een wethouder in plaats van de burgemeester, zodat het beleid democratisch gecontroleerd kan worden.

  Met succes heeft de Partij voor de Dieren zich ingezet voor het verduurzamen van evenementen, zoals het verminderen van single use plastics bij evenementen. En als het aan ons ligt worden evenementen helemaal duurzaam: vrij van afval en vervuilende dieselaggregaten. De kosten of gunning van een vergunning zijn afhankelijk van hoe groen en duurzaam het evenement is. Subsidies worden alleen verstrekt als evenementen aan strikte duurzaamheidsvoorwaarden voldoen.

  Lees ook: ‘Nee, burgemeester: Amsterdam wil mínder festivals’

  Meer informatie
 • Geen gebruik van dieren voor vermaak

  Koetspaarden die in de warme, drukke binnenstad toeristen vervoeren. Of rendieren die op de Wallen reclame moeten maken voor onderbroeken. Dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is er een verbod ingesteld op het maken van reclame met dieren in het verkeer en ook de standplaatsen van koetspaarden op de Dam zijn opgeheven.

  Als het aan de Partij voor de Dieren ligt worden evenementen met dieren niet meer toegestaan, zodra dit wettelijk mogelijk is. Tot die tijd blijft Amsterdam het gebruik van dieren ontmoedigen via de communicatie met organisatoren en via een vergunningsplicht voor het gebruik van dieren bij evenementen. En bij misstanden – zoals bij muziekfeesten in de Hollandsche Manege – bevragen we direct het college.

  Meer informatie

Aanpak drukte en festivalisering

Wat we hebben bereikt

 • Bierfiets van straat

  Dronken toeristen die het verkeer ophouden op een rijdende bar. Dat is gelukkig verleden tijd. Mede door de druk van de Partij voor de Dieren is de bierfiets uit het Amsterdamse straatbeeld verdwenen.

 • Duurzaamheidsbeleid evenementen

  Dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is er duurzaamheidsbeleid voor festivals. Zo mogen festivals geen single-use plastics meer gebruiken. Evenementen stappen over naar een statiegeldsysteem met herbruikbare bekers.

 • Geen koetspaarden voor toeristisch vermaak

  Vele jaren stonden er in weer en wind en bij hete temperaturen koetspaarden op de drukke Dam om toeristen te vervoeren. De Partij voor de Dieren heeft lang aandacht gevraagd voor het dierenwelzijn van de paarden. De standplaatsen van koetspaarden voor personenvervoer zijn met succes opgeheven.

 • Evenementen met dieren worden ontmoedigd

  Amsterdam ontmoedigt het gebruik van dieren bij evenementen via de communicatie met organisatoren en via een vergunningsplicht.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws