Amsterdam

Aanpak drukte en festivalisering

Amsterdam is een drukke stad met veel toeristen, horeca en evenementen. De balans is op veel plekken zoek. Binnenstadbewoners voelen zich vaak niet meer thuis in de stad waar zij al jaren wonen. De festivalisering van de stad, met name in de parken, legt een grote druk op de leefbaarheid, het schaarse groen en de dieren in de stad. Voor de Partij voor de Dieren staat voorop dat de stad leefbaar en in balans moet zijn.

Dieren

Groen en stads­natuur

Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit

Circu­laire economie, duur­zaamheid en plastic

Aanpak drukte en festi­va­li­sering

Openbare ruimte en wonen

Zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en financiën

Demo­cratie

Inclu­si­viteit en toegan­ke­lijkheid