Drukte en festi­va­li­sering


Amsterdam is druk. De stad wordt overspoeld met toeristen, en er komen steeds meer inwoners door de bouwambities van de gemeente. Binnenstadbewoners voelen zich niet meer thuis in de stad waar zij vaak al jaren wonen. Voorop moet staan dat de stad leefbaar blijft.


De populariteit van de stad gaat bovendien gepaard met veel evenementen. Deze festivalisering van de stad, met name in de parken, legt een grote druk op de leefbaarheid, het schaarse groen en de dieren in de stad.

 • Coffeeshops

  De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa.

  De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil de locaties van coffeeshops zoveel mogelijk aan de ondernemers overlaten, mits deze ver genoeg (meer dan 250 meter) van scholen verwijderd liggen.

  Meer informatie
 • Toerisme

  Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de stad. Toerisme trekt echter ook vervuiling aan zoals vlieg- en autobewegingen. Amsterdam moet investeren in milieuvriendelijke en veilige vormen van vervoer en toerisme, bijvoorbeeld elektrische rondvaartboten.

  Meer informatie

Drukte en festivalisering

Wat we hebben bereikt

 • Onderzoek naar festivalheffing

 • Geen wegwerpbekers op festivals

 • Einde aan single-use plastics op festivals

 • Recycle-hub voor festivals

 • Raad wil geen vuurwerk bij evenementen in het broedseizoen

 • Minder bezoekers toegestaan in groene Flevopark

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Amsterdam moet finan­cieel gezonder, groener en vooral dier­vrien­de­lijker

Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota

Amsterdam heeft economisch de wind mee. Toch stijgt de schuld van de gemeente Amsterdam nog altijd. Het is tijd om verstandig te investeren in een Erfpachtfonds, zo stelt Johnas van Lammeren tijdens de Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota. Ook trekt hij aan de bel over de stad die uit de voegen barst, het in rap tempo verdwijnen van bomen en groen en de duizenden dieren die op Amsterdams g...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws