Vergunning aanvragen? Dan publi­ceren in de openbare ruimte


Partij voor de Dieren wil dat Amster­dammers beter worden geïn­for­meerd

4 november 2021

De Partij voor de Dieren wil dat meer soorten vergunningsaanvragen met een aanplakbiljet op locatie bekend worden gemaakt, zodat Amsterdammers op tijd geïnformeerd zijn en de mogelijkheid hebben om een zienswijze of bezwaar in te dienen. De partij dient vandaag het initiatiefvoorstel ‘Bekendmaking op locatie in’.

Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa: “Je lievelingsboom die plots gekapt wordt of de buren die ineens een forse uitbouw aan hun woning maken. Te vaak zijn Amsterdammers te laat op de hoogte van wijzigingen in hun woonomgeving. We vinden het belangrijk dat omwonenden beter geïnformeerd worden over beslissingen van de gemeente. Weinig Amsterdammers pluizen vergunningsaanvragen uit en niet iedereen weet de weg op het internet te vinden. Dan kun je zomaar worden geconfronteerd met grote wijzigingen in je buurt en kun je geen zienswijze of bezwaar meer indienen. Dat willen we graag veranderen. Een goed voorbeeld is de gemeente Rijswijk. Op een te kappen boom staat informatie met contactgegevens van de gemeente. Ook in Frankrijk moet de vergunning op de locatie opgehangen worden zodat buurtbewoners weten wat er aanstaande is.”

Eerste stappen gezet, nu uitbreiden
Op initiatief van de Partij voor de Dieren is het college in 2019 gestart bij omgevings-vergunningen voor bouwen. Er is een voorschrift opgenomen met de verplichting tot een fysieke bekendmaking op locatie na de vergunningverlening. De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit een goede eerste stap, maar denkt dat het nu tijd is om meer mogelijkheden voor bekendmaking op locatie te verkennen.

In vroeg stadium plannen bekendmaken
De Partij voor de Dieren wil dat nu ook bomenkap ter plekke wordt aangekondigd. En dat veel meer soorten vergunningsaanvragen eerder worden aangekondigd op de locatie, zodat omwonenden en betrokkenen nog een zienswijze kunnen indienen of bezwaar kunnen maken. Hierdoor kan de gemeente een goed en gewogen besluit nemen door de belangen van Amsterdammers vooraf te horen. Alleen op die manier is informatie en dus invloed op de woonomgeving gegarandeerd.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren presenteert concept-kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

De concept-kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen is vandaag bekendgemaak...

Lees verder

De onzichtbare damherten

In het Westerpark werd deze week een gestroopt damhert gevonden door de Dierenambulance. Een nare en bizarre vondst. Wie verw...

Lees verder