Schrif­te­lijke vragen inzake het niet meer per lift bereikbaar zijn van metro­station Noor­derpark


Indiendatum: 18 nov. 2022

Toelichting: In het Parool is te lezen dat de enige lift van metrostation Noorderpark wekenlang niet gebruikt kan worden wegens een defecti . Het zou weken gaan duren voordat een vervangend onderdeel geleverd kan worden. “Op de vraag of andere liften in Amsterdam ook risico lopen op een dergelijk mankement, kan de GVB geen antwoord geven”, schrijft Parool. Ondergetekende vindt dit zorgelijk omdat het erg belangrijk is dat de openbare ruimte en het openbaar vervoer inclusief en toegankelijk is voor mensen met een beperking . Eerder dit jaar heeft Partij voor de Dieren al schriftelijke vragen gesteldii over een defecte lift bij tramhalte Rietlandpark, uit de antwoorden hiervan bleek dat de gemeente, Vervoerregio en GVB samenwerken om in 2022 versneld andere tram- en bushaltes toegankelijker te maken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1 Waarom is de slijtage aan de tractiekabel niet eerder opgemerkt? Voert GVB wel preventieve onderhoudschecks uit?

2 Is de wethouder bereid om met GVB en de Vervoerregio in gesprek te gaan om dit soort defecten te voorkomen?

3 De wethouder gaf in de commissie MOW van 17 november jl. aan dat er geen noodlift gaat komen op deze locatie. a) Waarom niet en wanneer wordt dit wel overwogen bij een dergelijke situatie? b) Is er altijd een noodlift beschikbaar om in te zetten bij dit soort situaties?

4 Hoe staat het met het voornemen om in 2022 versneld tram- en bushaltes toegankelijker te maken en geldt dit ook voor metrostations?

Indiener,
J.F. Bloemberg-Issa
i https://www.parool.nl/nederlan...
ii https://amsterdam.partijvoorde...

Indiendatum: 18 nov. 2022
Antwoorddatum: 14 dec. 2022

1 Waarom is de slijtage aan de tractiekabel niet eerder opgemerkt? Voert GVB wel preventieve onderhoudschecks uit?

GVB laat op Noorderpark 6x per jaar, dus iedere 2 maanden, preventief onderhoud aan de lift uitvoeren. Ten tijde van de laatste preventieve onderhoudsbeurt is slijtage aan de tractiekabel geconstateerd. Naast reparatie, wordt onderzocht wat de oorzaak is. Op basis van de uitkomst kunnen verdere acties worden genomen.

2 Is de wethouder bereid om met GVB en de Vervoerregio in gesprek te gaan om dit soort defecten te voorkomen?

Het College hecht veel waarde aan de toegankelijkheid van het OV. Gemeente, Vervoerregio en GVB hebben eerder daarom dit jaar een Taskforce opgericht om sneller te kunnen ingrijpen bij onder meer defecte liften. Sinds het eerste bericht over de defecte lift op station Noorderpark heeft de Taskforce veelvuldig contact hierover gehad. Op dit moment zijn alle pijlen gericht op het z.s.m. repareren van de lift op Noorderpark. De reparatie wordt naar verwachting uitgevoerd op 9 december. Tegelijkertijd is het college bereid om in dit gremium aan te kaarten dat er niet alleen sneller problemen worden verholpen, maar dat ze nog meer dan nu al het geval is, worden voorkomen.

3 De wethouder gaf in de commissie MOW van 17 november jl. aan dat er geen noodlift gaat komen op deze locatie. a) Waarom niet en wanneer wordt dit wel overwogen bij een dergelijke situatie?

Het voorbereiden, bestellen en plaatsen van een noodlift, is maatwerk en kost tijd. Immers, er is geen standaardmaat voor liften: de hoogtes van de verdiepingen en de richtingen van de in- en uitgangen verschillen per situatie. Daarnaast leent niet iedere omgeving voor het gewicht van een noodlift en/of punten waar deze veilig gezekerd kan worden. Iedere locatie is daarmee maatwerk met bijbehorende doorlooptijden. Afhankelijk van het defect van een lift en de verwachte doorlooptijd met betrekking tot de reparatie, wordt gekeken naar mogelijkheden voor een noodlift. Omdat de lift bij Noorderpark naar verwachting op 9 december gerepareerd zal zijn, is plaatsing van een noodlift voor die tijd sowieso niet haalbaar.

b) Is er altijd een noodlift beschikbaar om in te zetten bij dit soort situaties? Nee dat is niet mogelijk, zie het antwoord op de vorige vraag. Overigens hebben wij op station Rietlandpark voor het eerst een noodlift gerealiseerd omdat levering van de vervangende (nieuwe) lift minimaal 30 weken kost.

4 Hoe staat het met het voornemen om in 2022 versneld tram- en bushaltes toegankelijker te maken en geldt dit ook voor metrostations?

Om nog meer snelheid te kunnen maken op het gebied van toegankelijkheid, zijn de gemeente, Vervoerregio en GVB op dit moment bezig om twee tramhaltes versneld toegankelijk te maken: Heemstedestraat (bij het metrostation) en Rietlandpark (lijn 7). Hoewel er voor dit jaar daarnaast nog twee tramhaltes waren gepland (haltes Olympiaplein en J.P. Heijestraat op de Overtoom), deze kunnen pas worden uitgevoerd in 2023 vanwege werkzaamheden elders (er kunnen vanwege de bereikbaarheid niet twee parallelle lijnen tegelijkertijd buiten gebruik worden genomen). Wat betreft bushaltes is er recent een projectleider aangesteld om vanaf begin 2023 zo veel mogelijk haltes toegankelijk te maken. Op korte termijn zal er een plan voor het toegankelijk maken van tram- en bushaltes naar de Raad worden gestuurd. Metrostations zijn hier geen onderdeel van:

deze zijn (in theorie) volledig toegankelijk. In de praktijk zijn de knelpunten op metrostation vooral gelinkt aan onderhoud, zoals defecte liften of weggesleten geleidelijnen. Overigens is de Vervoerregio sinds 1 januari jl. aanspreekpunt voor metrostations en tramhaltes.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het kappen van 675 bomen voor de aanleg van nieuwe gasleidingen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van het OV in Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer