Begroting Amsterdam 2016


5 november 2015

Vandaag wordt de Begroting 2016 vastgesteld. De Partij voor de Dieren maakt zich tijdens de behandeling van de begroting sterk voor meer dierenwelzijn, een schonere lucht en een groenere stad en tégen fossiele energie.

Raadslid Johnas van Lammeren dient moties in om de subsidies voor dierenopvangcentra te waarborgen in de begroting en om in het wild levende dieren te beschermen tegen het steeds intensievere gebruik van parken. De Partij voor de Dieren vindt het niet nodig dat dierentuin Artis, die al miljoenen aan subsidie ontvangt, ook nog €20.000 van Stelpost Dierenwelzijn à €28.763 krijgt: liever besteden we dat aan de uitvoering van de Agenda Dierenwelzijn.

Daarnaast pleit de Partij voor de Dieren voor een schonere lucht. Amsterdam moet streven naar de luchtkwaliteitsnormen die de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft en er moeten normen komen voor ultrafijnstof dat voor een groot deel wordt uitgestoten door Schiphol, waarover steeds meer verontrustende onderzoeken naar buiten komen. Kinderen op scholen hebben ook het recht om gezonde lucht te ademen: ook daartoe heeft Johnas van Lammeren een motie ingediend.

Naar het voorbeeld van de Noorse hoofdstad Oslo, die alle financiële banden met de fossiele industrie heeft verbroken, wil de Partij voor de Dieren dat ook gemeente Amsterdam inzichtelijk maakt welke investeringen en financiële banden er zijn met de fossiele industrie. Bovendien is er een motie ingediend om uiterlijk in 2040 de Amsterdamse energiehuishouding fossielvrij te laten zijn.

Tenslotte moet Amsterdam een stad van mededogen zijn waarin alle inwoners een goed leven kunnen leiden. Het stuit de Partij voor de Dieren tegen de borst dat er voor 2,25 miljoen euro festiviteiten worden bekostigd in het kader van het EU-voorzitterschap, en dat het zwembad voor ouderen en gehandicapten wordt wegbezuinigd. Johnas van Lammeren doet tijdens de begrotingsbehandeling wederom een poging om dit zwembad te redden.

Hieronder volgt een overzicht van alle ingediende moties en amendementen:

Dieren
Begroting 2016 (bedragen opvangketen huisdieren uitsplitsen)
Begroting 2016 (bezuiniging Artis ten goede aan dierenwelzijnsketen)
Begroting 2016 (Stelpost dierenwelzijnsbeleid voor Nota Dierenwelzijn)
Begroting 2016 (leefomgeving dieren in parken onder druk)

Economie en Financiën
Begroting 2016 (EU voorzitterschapsgeld naar instandhouding van het AGO zwembad)
Begroting 2016 (economische ontwikkeling)
Begroting 2016 (Kwalitatieve groei Amsterdam)
Begroting 2016 (subsidies korten met vastgestelde gemaakte winst)
Begroting 2016 (werkloosheidspercentage toevoegen als indicator werkgelegenheid)

Groen, natuur
Begroting 2016 (ecologische knelpunten in hoofdgroenstructuur)
Begroting 2016 (subsidie Appelsap beëindigen)

Klimaat, energie
Begroting 2016 (onderzoek investeringen fossiele industrie)
Begroting 2016 (Amsterdamse energiehuishouding fossielvrij in 2040)
Begroting 2016 (inhaalslag duurzaamheid)

Luchtkwaliteit, vervoer
Begroting 2016 (Inzicht in maatregelen tegen kwaliteitsverlies OV)
Begroting 2016 (gezonde lucht i.p.v. parkeergarages)
Begroting 2016 (indicator binnenklimaat scholen)
Begroting 2016 (luchtkwaliteitsnormen Wereldgezondheidsorganisatie)
Begroting 2016 (ultrafijnstof, motie)
Begroting 2016 (ultrafijnstof, amendement)
Begroting 2016 (Verschoning vloot Waternet)
Begroting 2016 (afname straatparkeerplekken minimaal aantal te realiseren garageparkeerplekken)

Gerelateerd nieuws

Amsterdam onderzoekt banden fossiele industrie

De Amsterdamse gemeenteraad wil weten welke financiële banden de gemeente heeft met de fossiele industrie. De raad heeft vana...

Lees verder

Gemeente Amsterdam brengt bio-bloementeelt in plotselinge stroomversnelling

De biologische bloementeelt wordt in een stroomversnelling gebracht op initiatief van de Partij voor de Dieren. Voortaan zull...

Lees verder