Motie Begroting 2016 (gezonde lucht i.p.v. parkeer­ga­rages)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

het er op lijkt dat Amsterdam de Europese luchtkwaliteitsnormen niet gaat halen en dat dit niet zonder gevolgen gaat blijven;
Amsterdam nog steeds inzet om te onderzoeken of zij 8 extra parkeergarages moet gaan bouwen;
één van de meest effectieve manieren om de luchtkwaliteit te verbeteren in Amsterdam het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen door autoverkeer is;

Overwegende dat:

de fondsen voor de verbetering van luchtkwaliteit lager lijken te zijn dan de fondsen voor het bouwen van 8 parkeergarages;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

het onderzoek naar de bouw van 8 nieuwe parkeergarages stop te zetten;
de hierdoor vrijkomende fondsen te gebruiken voor de verbetering van de luchtkwaliteit en de verbetering van het openbaar vervoer.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO