Begroting 2016 (subsidie Appelsap beëin­digen)


4 november 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren Partij voor de Dieren inzake de Begroting 2016 (subsidie Appelsap beëindigen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- in de begroting 2016 van de gemeente Amsterdam staat vermeld dat er een subsidie ter hoogte van €22.500 euro naar Stichting Appelsap gaat, organisator van het Appelsap Festival afgelopen jaar ondanks grote bezwaren van omwonenden gehouden in het Flevopark;

Overwegende dat:

- festivals met een entreeprijs van dertig tot veertig euro en een omzet van meer dan vijf ton geen aparte subsidie behoeven;
- Stichting Appelsap net als andere organisaties een beroep kan doen op het Evenementenfonds, dat bedoeld is voor subsidies voor evenementen in Amsterdam;
- het merkwaardig is dat het subsidiebedrag al vast staat terwijl Stichting Appelsap nog een subsidieaanvraag moet doen, en hier in december door een cultuurcommissie over besloten moet worden;
- Het wenselijk is dat dit geld wordt besteed aan biodiversiteit in parken.

Besluit:

Op pagina 343 de volgende tekst te schrappen:

‘Stichting Appelsap 22.500’

Op pagina 361 ‘groengelden 4.000.000’ te wijzigen in ‘groengelden 4.022.500’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks, CDA, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP