Begroting 2016 (bezui­niging Artis ten goede aan dieren­wel­zijns­keten)


4 november 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (bezuiniging Artis ten goede aan dierenwelzijnsketen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- Artis als winstgevende organisatie per bezoeker zes keer meer subsidie ontvangt in vergelijking met andere dierentuinen zoals Blijdorp;
- alle Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties bij elkaar dit jaar een subsidie ontvangen van €996.000 en hiermee een bezuiniging van €100.000 per jaar gepaard gaat;

Overwegende dat:

- er beter bezuinigd kan worden op een winstgevende dierentuin met een subsidie van €4.653.700 dan op niet-winstgevende dierenwelzijnsorganisaties;

Besluit:

- Op pagina 81 de volgende tekst “Met ingang van 2016 wordt bezuinigd op de subsidies voor dierenwelzijn (€ 0,1 miljoen structureel) en Artis (€ 0,1 miljoen in 2016, oplopend tot (€ 1,0 miljoen in 2018)” te wijzigen in: “Met ingang van 2016 wordt bezuinigd op de subsidie voor en Artis (€ 0,2 miljoen in 2016, oplopend tot (€ 1,1 miljoen in 2018)

Op pagina 81 onder ‘Subsidies van betekenis in 2016’ de bedragen: 4.654 en 996 te wijzigen in: 4.554 en 1096

En tot slot op pagina 326 het volgende bedrag: 4.653.700 te wijzigen in: 4.553.700

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Amendement Begroting 2016 (Amsterdamse energiehuishouding fossielvrij in 2040)

Lees verder

Begroting 2016 (afname straatparkeerplekken minimaal aantal te realiseren garageparkeerplekken)

Lees verder

    Word actief Doneer