Begroting 2016 (bezui­niging Artis ten goede aan dieren­wel­zijns­keten)


4 november 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (bezuiniging Artis ten goede aan dierenwelzijnsketen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- Artis als winstgevende organisatie per bezoeker zes keer meer subsidie ontvangt in vergelijking met andere dierentuinen zoals Blijdorp;
- alle Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties bij elkaar dit jaar een subsidie ontvangen van €996.000 en hiermee een bezuiniging van €100.000 per jaar gepaard gaat;

Overwegende dat:

- er beter bezuinigd kan worden op een winstgevende dierentuin met een subsidie van €4.653.700 dan op niet-winstgevende dierenwelzijnsorganisaties;

Besluit:

- Op pagina 81 de volgende tekst “Met ingang van 2016 wordt bezuinigd op de subsidies voor dierenwelzijn (€ 0,1 miljoen structureel) en Artis (€ 0,1 miljoen in 2016, oplopend tot (€ 1,0 miljoen in 2018)” te wijzigen in: “Met ingang van 2016 wordt bezuinigd op de subsidie voor en Artis (€ 0,2 miljoen in 2016, oplopend tot (€ 1,1 miljoen in 2018)

Op pagina 81 onder ‘Subsidies van betekenis in 2016’ de bedragen: 4.654 en 996 te wijzigen in: 4.554 en 1096

En tot slot op pagina 326 het volgende bedrag: 4.653.700 te wijzigen in: 4.553.700

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, PvdO