Begroting 2016 (bedragen opvang­keten huis­dieren uitsplitsen)


4 november 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren en raadslid Nuijens inzake de Begroting 2016 (bedragen opvangketen huisdieren uitsplitsen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- het de verschillende partijen binnen de opvangketen huisdieren nog niet gelukt is om tot één centrale penvoerder te komen;
- het wenselijk is om meer tijd te hebben om te komen tot draagvlak voor de voorgestelde voorkeursvariant van het college;
- de begroting lijkt uit te gaan van het hanteren van een penvoerder van opvangketen huisdieren, te weten Dierenopvangcentrum Amsterdam;

Overwegende dat:

- het wenselijk is door goed overleg met de procesbegeleider te komen tot vergaande samenwerking binnen de opvangketen huisdieren voordat een besluit kan worden genomen, of en hoe een penvoerder wordt toegewezen.

Besluit:

De tekst op pagina 326

Dierenopvangcentrum Amsterdam (opvangketen huisdieren) 571.600

Te wijzigen in:

Dierenopvangcentrum Amsterdam (opvang van honden, katten en konijnen) 385.750

Dierenasiel Noord/Oostzaan (opvang van katten) 75.000

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (vangen van zwerfkatten) 72.600

Dierenbescherming (noodfonds niet wettelijke opvang en crisisopvang) 15.000

Kinderboerderij De Werf (opvang van konijnen) 6.250

Dierenhulpdienst Nederland (opvang van reptielen en amfibieën) 5.000

Loes voor Dieren (opvang bij particulieren) 5.000

Dierenvangnet (opvang bij particulieren) 5.000

Verhuisdieren.nl (matching van huisdieren via internet) 2.000

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
J. Nuijens


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, PvdO

Tegen

CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Begroting 2016 (gezonde lucht i.p.v. parkeergarages)

Lees verder

Begroting 2016 (subsidies korten met vastgestelde gemaakte winst)

Lees verder

    Word actief Doneer