Begroting 2016 (Stelpost dieren­wel­zijns­beleid voor Nota Dieren­welzijn)


4 november 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (Stelpost dierenwelzijnsbeleid voor Nota Dierenwelzijn).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- er €20.000 van de in totaal €28.763 uit de stelpost Dierenwelzijnsbeleid is gereserveerd voor gedragsverrijking van dieren in Artis, met het doel het natuurlijk gedrag van de tentoongestelde dieren te stimuleren;
- Artis het komend jaar een subsidie ontvangt ter waarde van €4.653.700;

Overwegende dat:

- gedragsverrijking van dieren in Artis gefinancierd zou moeten worden uit de miljoenensubsidie die zij ontvangen van de Gemeente Amsterdam en niet met een additionele €20.000 uit de stelpost Dierenwelzijnsbeleid.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Artis de gedragsverrijking van hun dieren te laten financieren uit de miljoenensubsidie die zij ontvangen en hierdoor de stelpost Dierenwelzijnsbeleid ten goede te laten komen aan de uitvoering van beleid uit de Nota Dierenwelzijn.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, CDA, PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2016 (afname straatparkeerplekken minimaal aantal te realiseren garageparkeerplekken)

Lees verder

Investeringsbesluit Scheepsbouwweg in Amsterdam Noord (geen bouw woningen in groen)

Lees verder

    Word actief Doneer