Amsterdam onder­zoekt banden fossiele industrie


5 november 2015

De Amsterdamse gemeenteraad wil weten welke financiële banden de gemeente heeft met de fossiele industrie. De raad heeft vanavond unaniem een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die hierom vraagt. Als duidelijk wordt welke financiële banden de gemeente met de fossiele industrie heeft kunnen er vervolgstappen gezet worden om van Amsterdam een fossielvrije gemeente te maken.

Oslo heeft onlangs besloten al haar beleggingen in de fossiele energie te verkopen. De gemeente Amsterdam zegt de energiehuishouding op termijn ook volledig fossielvrij te willen laten zijn. Op dit moment is echter niet duidelijk welke financiële banden de gemeente heeft met de fossiele industrie. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren heeft daarom een motie ingediend die om een overzicht hiervan vraagt.

Van Lammeren: “Het zou niet logisch zijn als de gemeente investeert in duurzame energie en ondertussen ook financiële banden heeft met de fossiele industrie. Die banden zijn onlogisch en dragen bovendien bij aan klimaatverandering. Wat ons betreft volgt Amsterdam zo snel mogelijk het voorbeeld van de Noorse hoofdstad en verbreekt zij al haar financiële banden met de fossiele industrie.”

De gemeenteraad kan het overzicht binnen een half jaar verwachten. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het dan tijd voor actie, namelijk om als gemeente geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen en de al bestaande investeringen uit de fossiele industrie terug te trekken.