Parken en Hoofd­groen­structuur


Groenstroken, sloten, plassen, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor de leefbaarheid in een stad. Groen zorgt voor een beter opname van regenwater, waardoor onze voeten droog blijven. En voor verkoeling wanneer de stad opwarmt op hete zomerdagen. De Partij voor de Dieren geeft natuur en stadsgroen de prioriteit die zij verdienen. De balans tussen bouw en groen is wankel. De ruimte is schaars. De fractie zet zich er daarom voortdurend voor in om groen te behouden en uit te breiden, en te voorkomen dat stedelijk groen wordt opgeslokt door bouwprojecten, bijvoorbeeld door het beschermingsregime Hoofdgroenstructuur goed in de gaten te houden. Ook maakt de Partij voor de Dieren zich sterk voor rust in de parken. Steeds meer worden parken ingenomen door grote festivals, wat verstorend werkt voor omwonenden en dieren.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen
Moties Vragen