Hoofd­groen­structuur versterken


Natuurgebieden, parken, volkstuinen, plassen, sloten en groen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in een stad. Groen zorgt voor een beter opname van regenwater, waardoor onze voeten droog blijven. En voor verkoeling wanneer de stad opwarmt op hete zomerdagen. Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich gelukkiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. De Partij voor de Dieren geeft natuur en stadsgroen de prioriteit die zij verdienen.

Stadsnatuur van groot belang
De balans tussen bouw en groen is wankel. De ruimte is schaars. De fractie zet zich er daarom voortdurend voor in om groen te behouden en uit te breiden, en te voorkomen dat stedelijk groen wordt opgeslokt door bouwprojecten, bijvoorbeeld door het beschermingsregime Hoofdgroenstructuur goed in de gaten te houden.

De Partij voor de Dieren wil verbindingen tussen groene gebieden binnen de stad en het groene buitengebied versterken en aanleggen. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen, zoals vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen. In gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland of onderdeel zijn van ecologische zones en structuren (zoals de Hoofdgroenstructuur en de Amsterdamse scheggenstructuur) mag niet worden gebouwd of kunstgrasvelden worden aangelegd.

Stop ecocide
Ecocide, de (grootschalige) beschadiging, vernietiging of het verlies van natuur moet erkend worden in Amsterdam. Ecosystemen hebben onze beschermening nodig: natuur verdient een stem en een eigen plek aan de onderhandelingstafel.

Koester de parken en volkstuinen
De bestaande volkstuinparken behouden hun huidige karakter. Dit betekent dat ze niet worden bebouwd. Ook komen in deze parken geen windmolens, snelfietspaden of bustrambanen. Ook maakt de Partij voor de Dieren zich sterk voor rust in de parken. Steeds meer worden parken ingenomen door grote festivals, wat verstorend werkt voor omwonenden en dieren.

Groen & recreatie
Het is belangrijk dat mensen de natuur leren kennen en waarderen, maar recreatie en toerisme mogen nooit ten koste gaan van de natuur zelf. Dier en natuur hebben ook rust en beschermgebieden nodig. De natuur moet zich kunnen herstellen en ontwikkelen. Er komen meer 'afgesloten' zones in natuurgebieden in en om Amsterdam, naar voorbeeld van de ‘Koeienweide’ in het Vondelpark.

Lees in onze opinie-artikelen over onze visie op:
- de Hoofdgroenstructuur
- de volkstuinen
- de parken.

En hier lees je al onze groene standpunten.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws