Motie inzake meer donkerte in de stad


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het integraal beheerplan 2023-2026

Constaterende dat:
- in het integraal beheerplan wordt gesteld dat er steeds meer behoefte is naar donkerte;
- de eerste pilot wordt gestart om in de nacht de verlichting uit te zetten in bijvoorbeeld het bos;
- donkerte een positieve invloed kan hebben op een gezondere leefomgeving voor mensen, en meer ruimte geeft aan nachtdieren zoals vleermuizen.

Overwegende dat:
- lichtvervuiling toenemende negatieve consequenties heeft in een verdichtende stad;
- nieuwe mogelijkheden om donkerte te creëren kansen bieden om na de pilot dit beleid voort te zetten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
te inventariseren in welke gebieden van de ecologische- en hoofdgroenstructuur lichtvervuiling een rol speelt en deze inzichten te delen met de raad.

Indiener,
A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)
I. Garmy (Volt)
J.F. van Pijpen (GroenLinks)


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21

Lees onze andere moties

Motie inzake versterk ecologische inrichting, beheer en onderhoud van openbaar groen

Lees verder

Motie inzake lokale productiecapaciteit biobased materialen vergroten

Lees verder

    Word actief Doneer