Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake het gedwongen vertrek van volks­tuin­complex De Vrij­buiters


Indiendatum: 18 mrt. 2021

Toelichting:

Dertig tuinders hebben op maandag 15 maart hun geliefde (moes)tuintjes op volkstuincomplex De Vrijbuiters moeten verlaten. Het volkstuincomplex, dat door de provincie verkocht is aan een Amsterdamse vastgoedman nadat het in 2017 eerst aan de gemeente Amsterdam ter overdracht was aangeboden, zal binnen twee weken worden ontruimd. De nieuwe eigenaar wil woningbouw realiseren op de grond. Dit laatste is niet toegestaan vanuit het vigerende bestemmingsplan en omdat de locatie onderdeel van de Hoofdgroenstructuur uitmaakt. Toch gaat, zodra de sloopvergunning er is, de shovel er overheen[i]. Recentelijk gaf het college in beantwoording van de schriftelijke vragen van ondergetekende aan geen ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de Vrijbuiters. Ook geeft het college aan het beleidsvoornemen te hebben om geen nieuwe volkstuinparken aan te leggen, omdat de ruimte hiervoor zou ontbreken. De tuinders hebben zelf echter al een nieuwe locatie ‘gevonden’. Zij zouden graag hun tuintjes verplaatsen naar een tien meter brede lege grasstrook naast de sloot, grenzend aan het voormalige tuincomplex.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt het dat het tien meter brede terrein naast de sloot grenzend aan het voormalige volkstuincomplex de Vrijbuiters in eigendom is van de gemeente? Zo ja, welke bestemming heeft het gebied?
  2. Tuinders hebben vaak ringslangen, vogels, konijnen, egels en kikkers waargenomen in hun tuinen. De Vrijbuiters hopen hun verenigingsleven voort te kunnen zetten en de biodiversiteit te behouden op de hierboven genoemde tien meter brede strook naast het voormalige tuinpark. Is de gemeente bereid om samen met de Vrijbuiters, de mogelijkheden te verkennen voor een verhuizing en oprichting van een nieuw volkstuinpark op deze locatie, met het oog op natuurbehoud en het creëren van een diervriendelijke oever? Zo ja, hoe kan de gemeente de tuinders ondersteunen? Zo nee, waarom is het college hier niet toe bereid? Graag een toelichting.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


[i] https://www.parool.nl/amsterdam/tuinders-laten-zich-niet-zomaar-wegjagen-uit-de-bijlmer-wij-zijn-de-laatsten-der-mohikanen~b6c12d03/