De Partij voor de Dieren bewaakt neutra­liteit rondom het refe­rendum


De burge­meester vervangt mislei­dende verkie­zings­borden

7 mei 2024

Op 6 juni mogen we naar de stembus voor het referendum over de nieuwe plannen voor de beschermde groengebieden. De vraag die voor ligt: ‘Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Hoofdgroenstructuur?’. Een ingewikkelde stelling voor de gemiddelde Amsterdammer, die zich niet met het dagelijks reilen en zeilen van de gemeenteraad en het stadsbestuur bezighoudt. Maar: de stelling is wel neutraal. De Engelstalige bleek echter misleidend te zijn, en stuurde (onterecht) naar een voorstem. Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaf burgemeester Halsema opdracht om de posters te vervangen, en erkende zij de misleidende werking van de oproep.

Referendum Hoofdgroenstructuur
Eind 2022 presenteerde wethouder Reinier van Dantzig (D66) zijn nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur. Deze structuur werd in het leven geroepen om de belangrijkste groengebieden in de stad te beschermen. Deze mogen niet, of onder strenge voorwaarden, worden bebouwd. Maar wie een kritische blik op de plannen werpt, ziet al snel dat bouwen in het groen juist makkelijker wordt gemaakt met dit nieuwe beleidskader. Ook wordt er gesjoemeld met de groennorm, en zijn er veel uitzonderingsgronden. Kortom: met de beschermde status van het groen hoeft het volgens deze plannen niet meer zo nauw genomen te worden. Betrokken bewoners sloegen alarm en hebben voor elkaar gekregen dat hier op 6 juni 2024 een referendum over gehouden wordt.

Misleidende en sturende vraagstelling
Maar de vraagstelling blijkt voor veel Amsterdammers erg ingewikkeld. Zij zijn niet betrokken bij het dagelijks reilen en zeilen van het stadsbestuur en de gemeenteraad, en onbekend met veel van de gebruikte taal. Daarom is de stelling die voorgelegd wordt op 6 juni, ‘Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Hoofdgroenstructuur?’, gecompliceerd. Maar deze stelling is, zoals Het Parool ook schreef, wel neutraal. Met name bij zulke complexe vraagstukken is het cruciaal om neutraliteit voorop te stellen. Bovendien was eerder al overeengekomen in de raad dat gemeentelijke uitingen rondom het referendum neutraal moeten zijn.

Helaas bleek de Engelstalige vertaling dit niet te zijn. Deze luidde als volgt: 'On June 6th you can vote about a policy document for protecting the capital’s green spaces. You can vote in favour or against it.' Deze vertaling leest alsof je vóór moet stemmen als je voor de beschermde groengebieden bent. Dit is onjuist: met een stem tegen de nieuwe plannen, wordt het groen juist beter beschermd. Bovendien is dit niet de vraag die tijdens dit referendum centraal staat. De vraag is of je voor of tegen de plannen voor de beschermde groengebieden bent, en niet voor of tegen de beschermde groengebieden zelf. De Engelstalige oproep was kortom niet neutraal, en gooide olie op het vuur van verwarring.

Erkenning van de burgemeester
Fractievoorzitter Anke Bakker ondernam daarom meteen actie en vroeg een spoeddebat met de burgemeester aan over de borden. De burgemeester is namelijk verantwoordelijk voor het proces rondom het referendum. Vrijwel de gehele oppositie schaarde zich achter de Partij voor de Dieren bij de aanvraag voor dit spoeddebat. Maar zo ver hoefde het niet te komen: Halsema erkende de misleidende referendumvraag diezelfde dag nog, en gaf de opdracht om ze de week erop te laten vervangen. De Partij voor de Dieren houdt nauwlettend in de gaten of de volgende oproep wel neutraal genoeg zal zijn, aangezien dit van cruciaal belang is voor een eerlijk democratisch proces.

Lees hier Het Parool artikel over het terughalen van de misleidende referendumborden op aandringen van de Partij voor de Dieren.


Deze vertaling leest alsof je vóór moet stemmen als je voor het beschermen van de groengebieden bent. Dit is onjuist.

Gerelateerd nieuws

Stop reclame die bijdraagt aan de klimaatcrisis!

We bevinden ons in een klimaatcrisis, waarvan de gevolgen ook in Amsterdam merkbaar zijn. Elk jaar kunnen we rekenen op meer ...

Lees verder

Referendum Hoofdgroenstructuur: alles wat je moet weten voor 6 juni

De Hoofdgroenstructuur: een beleidsdocument om de belangrijke groengebieden in de stad te beschermen? Of een beleidsdocument ...

Lees verder