Subsidies voor campag­ne­ac­ti­vi­teiten rondom Refe­rendum Hoofd­groen­structuur


Lees hier waarom, hoe en wanneer je een subsidie aan kunt vragen

6 november 2023

Wil jij iets organiseren om je/jullie standpunt over het referendum Hoofdgroenstructuur naar voren te brengen? De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld voor het voeren van campagneactiviteiten. Een unieke kans! Wij leggen je graag uit waarom, hoe en wanneer je zo’n campagnesubsidie aan kunt vragen.

Op 6 juni 2024 kunnen Amsterdammers hun stem laten horen tijdens het Referendum Hoofdgroenstructuur. Het aankomende referendum wist begin dit jaar doorgang te vinden. Het referendum is een reactie op de nieuwe versie van het beleidskader Hoofdgroenstructuur, waar onze Partij voor de Dierenfractie zich helemaal wild van schrok.


Wat is er aan de hand?

In het nieuwe beleidsstuk werd namelijk een groot deel van de bescherming van het groen geschrapt. De nieuwe plannen zetten daarnaast, onder andere, de deur naar meer woningbouw in beschermd groen open. Ook werd er meer ruimte gemaakt voor de auto in bossen en parken. In een opiniestuk in Het Parool uitte voormalig fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa kritiek op de grote veranderingen die de bescherming van het groen op losse schroeven zetten.


Het referendum

Bezorgde natuur- en bewonersorganisaties die het niet eens zijn met de nieuwe groenplannen verzamelden begin dit jaar binnen één dag ruim 18.000 handtekeningen voor een verzoek voor een raadgevend referendum. In april werden de benodigde handtekeningen opnieuw ingezameld. Dit betekent dat Amsterdammers op 6 juni 2024 naar de stembus kunnen. De vraag die men tijdens het referendum voorgelegd krijgt, is: bent u vóór of tégen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur?


Subsidies voor campagneactiviteiten

Wil jij iets organiseren om je standpunt over de Hoofdgroenstructuur naar voren te brengen? De gemeente heeft een geld beschikbaar gesteld voor het voeren van campagne vóór, neutraal of tégen het voorgenomen besluit waarover het referendum gehouden wordt. Alle kanten krijgen op deze manier de kans om hun verhaal te doen. Bij campagneactiviteiten kun je denken aan:

  • het organiseren van een debatavond;
  • het organiseren van een bijeenkomst in een buurthuis;
  • het drukken van folders;
  • het maken van filmpjes;
  • et cetera.


Aanvragen van een subsidie

Je kunt de subsidie hier aanvragen. Voorzie je aanvraag van een duidelijke omschrijving van je activiteit en een uitleg (bij voorkeur in de vorm van een begroting). De deadline voor het insturen van je/jullie aanvraag is vrijdag 1 december 2023.

Op deze website van de gemeente lees je meer over alle voorwaarden rondom de subsidieaanvraag!


Wat is de Hoofdgroenstructuur ook alweer?

De Hoofdgroenstructuur is vele jaren geleden in het leven geroepen om de belangrijkste groengebieden van de stad te beschermen. De gebieden die hierin zijn opgenomen mogen bijvoorbeeld niet, of alleen onder strenge voorwaarden, worden bebouwd. Op die manier blijven groene gebieden langdurig groen en zijn de dieren er veilig.

Gerelateerd nieuws

Tweehonderdduizend giftige tulpen en tienduizenden toeristen op het Museumplein?

Sinds 2012 wordt er jaarlijks een Nationale Tulpendag gehouden in Amsterdam – eerst op de Dam, nu op het Museumplein. Tijdens...

Lees verder

De raad in beeld: donkerte, huisdieren & cultuur i.p.v. kantoor

Tijdens de raad van 9 november heeft de Partij voor de Dieren zich ingezet voor kwesties rondom stadsontwikkeling en milieu, ...

Lees verder