Judith Krom


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger

Judith Krom wil dat Amsterdam een groene, duurzame en diervriendelijke stad is voor mens én dier.
"Ik voel me echt vergroeid met deze geweldige stad. Ik houd van de mensen, de mentaliteit en niet te vergeten Ajax, mijn belangrijkste bijzaak in het leven. Maar er kan en moet veel beter.” Als duoraadslid streeft Judith naar een schoner, diervriendelijker, groener en socialer Amsterdam. Amsterdam moet een groene, duurzame en diervriendelijke stad zijn om te leven, een fijne plek voor mens én dier.

Bomenkap, parken en volkstuin
Hoe gaan we om met de steeds hetere zomers in Amsterdam. Het beschermen van onze bomen, parken en volkstuinen die steeds opnieuw onder druk staan. De vervuiling van de stad: allemaal onderwerpen waar Judith zich vol voor gaat inzetten.


Amsterdammer op eerste plek
Daarnaast streeft ze naar gemeente waarin de burger centraal staat. Waar de lijnen kort zijn en bewoners zich gehoord voelen en invloed hebben. “Ik wil dat Amsterdammers structureel worden betrokken bij grote beslissingen in hun buurt. Dat ze makkelijk terecht kunnen bij de gemeente wanneer ze hulp nodig hebben en dat ze worden betrokken bij onderwerpen die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.”

Judith woont met haar gezin in Amsterdam-West, is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en nu werkzaam als coach en trainer.