Judith Krom


Raadslid

Judith Krom wil dat Amsterdam een groene, duurzame en diervriendelijke stad is voor mens én dier.

"Ik voel me echt vergroeid met deze geweldige stad. Ik houd van de mensen, de mentaliteit en niet te vergeten Ajax, mijn belangrijkste bijzaak in het leven. Maar er kan en moet veel beter.” Als raadslid streeft Judith naar een schoner, diervriendelijker, groener en socialer Amsterdam. Amsterdam moet een groene, duurzame en diervriendelijke stad zijn om te leven, een fijne plek voor mens én dier.

Dierenwelzijn, de eiwittransitie en duurzaamheid

Hoe maken we gezond plantaardig voedsel de norm, hoe gaan we om met de steeds hetere zomers in Amsterdam en extremer weer. Het beschermen van onze bomen, parken en volkstuinen die steeds opnieuw onder druk staan. De vervuiling van de stad: allemaal onderwerpen waar Judith zich vol voor gaat inzetten.

Amsterdammer op eerste plek

Daarnaast streeft ze naar een gemeente waarin de burger centraal staat. Waar de lijnen kort zijn en bewoners zich gehoord voelen en invloed hebben. “Ik wil dat Amsterdammers structureel worden betrokken bij grote beslissingen in hun buurt. Dat ze makkelijk terecht kunnen bij de gemeente wanneer ze hulp nodig hebben en dat ze worden betrokken bij onderwerpen die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.”

Judith woont met haar gezin in Amsterdam-West, is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en naast haar functie als raadslid werkzaam als coach en trainer.

Portefeuilles in de gemeenteraad:

Duurzaamheid, Circulaire Economie en Dierenwelzijn (DC) en Sociaal, Economische Zaken en Democratisering (SED).

Gerelateerd

Agenda Dieren: nieuwe voor­stellen voor dier­vrien­de­lijker Amsterdam

In de Agenda Dieren staat wat Amsterdam gaat doen voor het dierenwelzijn in de stad: of het nou huisdieren, wilde dieren of dieren op de boerderij zijn. Amsterdam streeft ernaar om een diervriendelijke stad te zijn, waar dieren in staat om een natuurlijk en gezond leven te leiden, vrij van onnodig leiden en stress. Helaas ziet de Partij voor de Dieren dat dit lang niet altijd nageleefd wordt. Om d...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws