Marc Emmerik


Marc Emmerik is opgegroeid bij de destijds Europa's grootste gifbelt: de Diemerzeedijk. Protestacties maakten hem al vroeg milieubewust. Marc wil Amsterdam en de aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties. De tijd om klimaat- en biodiversiteitsherstel te realiseren is nu, verder uitstel is onverantwoord.

Inclusieve samenleving

Daarbij is het voor Marc ook belangrijk oog te hebben voor kwetsbare groepen en zaken in de samenleving. Marc wil een veilige omgeving voor de LHBTI-gemeenschap, en een samenleving waarbij discriminatie of uitsluiting krachtig wordt bestreden.

Marc is artistiek leider van Grauzone Festival, een indoor festival en voorloper op het gebied van duurzaamheid en inclusie. Als muzikant schrijft hij teksten over milieu, duurzaamheid en dierenrechten. Daarnaast is hij werkzaam bij Fonds Podiumkunsten.