Succes: bomen langs de Korte Muiderweg in Weesp krijgen een tweede kans!


29 februari 2024

In Weesp dreigen er 57 volwassen bomen te worden gekapt bij de herprofilering van de Korte Muiderweg. Dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren wordt nu alles op alles gezet om de bomen te behouden en worden verschillende alternatieven en maatregelen onderzocht.

De Partij voor de Dieren weet al veel langer: bomen hebben een eigen intrinsieke waarde en leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem. Daarom moet je ze alleen kappen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld i.v.m. veiligheid of ziekte. Bij de meest recente kwestie rondom bomenkap werd helaas pijnlijk duidelijk dat lang niet iedereen er zo over denkt.

Weespenaren massaal in verzet

De Korte Muiderweg, de verbindingsweg tussen Weesp en Muiden, wordt afgewaardeerd van 80 km/h naar 50 km/h. Dat is de reden dat de GEM Bloemendalerpolder momenteel werkt aan de herinrichting van deze weg. In het definitieve ontwerp dat de GEM vorig jaar presenteerde werd duidelijk dat 57 van de 68 bomen langs deze weg gekapt zouden worden. Ondanks dat het gestelde doel was om “zoveel mogelijk bomen” te behouden.

Bewoners van Weesp kwamen massaal in verzet tegen de plannen. Nog los van de in hun ogen gebrekkige participatie waren veel Weespenaren ontstemd over de plannen tot bomenkap. Er werd een petitie opgestart om de bomen te behouden, die inmiddels 2000 keer ondertekend is, en er werd zelfs een actiegroep opgericht: actiegroep Behoud Bomen Korte Muiderweg. Deze actiegroep heeft een viertal alternatieven uitgewerkt voor de Korte Muiderweg waarmee vrijwel alle bomen behouden zouden kunnen blijven. Het vierde alternatief, met eenrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg en een apart voetpad aan de kant van Weespersluis, wordt als het meest kansrijk ingeschat. Het lijkt in feite sterk op de huidige situatie, zou geen meerkosten met zich meebrengen en ook de verkeersveiligheid wordt hiermee gewaarborgd.

Inzet van de Partij voor de Dieren: moties voor bomenbehoud
De Partij voor de Dieren diende daarom twee moties in. Eén motie waarin wij de gemeente Amsterdam verzoeken om uit te gaan van het vierde alternatief dat is aangedragen door de actiegroep Behoud Bomen Korte Muiderweg en één motie waarin gevraagd wordt om te onderzoeken hoe er zoveel mogelijk bomen behouden kunnen worden.

Helaas bleek de eerste motie voor de gemeente een stap té ver. De veiligheid van het vierde alternatief wordt als knelpunt genoemd. Hierover bestaat een verschil van inzicht tussen de bewoners, die elke dag gebruik maken van de weg en vrijwel geen zorgen hebben over de veiligheid, en de verkeersexperts bij de gemeente. Twee eenrichtingsfietspaden zou volgens de gemeente leiden tot spookrijden en overmatig oversteken. Hier zijn inwoners van Weesp het mee oneens. De tweede motie is echter wel aangenomen! Deze motie roept op om de vier alternatieven van de actiegroep serieus te bekijken en daarbovenop nog te onderzoeken wat de impact zou zijn van het verder afwaarderen van de weg naar 30 km/h en of er inderdaad sprake is spookrijden en overmatig oversteken bij eenrichtingsfietspaden.

De Partij voor de Dieren Amsterdam is er nog niet gerust op dat de bezwaren van de bewoners van Weesp serieus worden genomen en blijft daarom het dossier nauwlettend in de gaten houden totdat duidelijk is dat de bomen langs de Korte Muiderweg behouden zijn. Wordt vervolgd!

Bekijk hier de verworpen motie

Bekijk hier de aangenomen motie

Gerelateerd nieuws

Vragen over blauwtong leiden tot inzet voor preventie

In de media doen alarmerende berichten de ronde: er wordt weer gevreesd voor een aanzienlijke uitbraak van het blauwtongvirus...

Lees verder

De Partij voor de Dieren stuurt aan op een verbod op puppy-yoga

Begin dit jaar opende Puppies & Yoga Amsterdam de deuren in onze stad, afkomstig van een Frans bedrijf die yogasessies met pu...

Lees verder