PvdD maakt begroting groener er dier­vrien­de­lijker


9 november 2017

Dankzij het aannemen van een aantal voorstellen van de Partij voor de Dieren door de Amsterdamse gemeenteraad, ziet Amsterdam een groener en diervriendelijker 2018 tegemoet dan door het college bedacht was.

Bij het beheren van groen zal meer rekening gehouden worden met de natuur. Raadslid Johnas van Lammeren diende twee voorstellen voor duurzamer groenbeheer in beide op grote steun van de gemeenteraad konden rekenen: het niet onnodig verwijderen van bladeren, die van essentieel belang zijn voor overwinterende egels en insecten, en het verwijderen van zwerfafval vóór het uitvoeren van maaiwerkzaamheden, om het versnipperen en verspreiden van plastic in de omgeving tegen te gaan.

Egels hebben bladeren nodig om zich in te verschuilen

Ook wordt Amsterdam weer iets diervriendelijker door het opzetten van een centrale database voor meldingen over dierenmishandeling en –verwaarlozing. Zo kunnen alle organisaties die hierbij betrokken zijn informatie met elkaar delen en kan gemonitord worden in hoeverre meldingen ook daadwerkelijk opgevolgd worden, iets wat nu vaak onduidelijk is.

Helaas zijn er ook voorstellen verworpen die wat de PvdD betreft juist van groot belang waren voor de stad. Zo zit de dierenambulance erg krap bij kas terwijl zij veel taken uitvoeren die onder de gemeentelijke zorgplicht vallen, en maar voor een klein deel vergoed worden door de gemeente. De PvdD had graag gezien dat €144.000,- van de €2,3 miljoen voor een nieuw festivalterrein naar de dierenambulance was gegaan. Ook het calamiteitenbudget dierenwelzijn is niet verhoogd, terwijl de gemeente steeds te maken krijgt met hoge kosten door bijvoorbeeld dierziekten. Artis zal in 2018 weer zes miljoen ontvangen, zonder dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de afspraken die gemaakt zouden moeten zijn om het dierenwelzijn te bevorderen.

Een voorstel om 8 ton van de altijd zeer ruim begrote evenementensubsidie aan schoonmaak en handhaving te besteden, haalde het helaas niet. Wel wordt onderzocht of er een naheffing per festivalkaartje kan komen om de schoonmaak in de stad van de bekostigen, dankzij deze motie.

Hieronder volgt een overzicht van alle ingediende moties en amendementen:

Dierenwelzijn
Centrale database dierenmishandeling
Meer budget voor de dierenambulance
Calamiteitenbudget dierenwelzijn verhogen
Subsidie Artis voorwaardelijk toekennen

Groen, milieu
Zwerfafval weghalen voor maaien
Bladeren niet onnodig verwijderen

Festivalisering
Schoonmaak evenementen door organisator laten betalen
Naheffing evenementen ten goede aan schoonmaak
Evenementenbudget naar schoonmaak en handhaving
Extra heffing op festivals onderzoeken

Verkeer en luchtkwaliteit
Gedifferentieerde parkeertarieven
Uitbreiding meetnet luchtkwaliteit
Versnelde aanleg laadpalen
Onderzoek behoefte waterstof
Streefwaarden voor fijnstof
Tussentijdse streefwaarden roet en stikstof

Gezondheid
Sportopbrengsten naar gezond sporten

Gerelateerd nieuws

PvdD: feestzaal bij zeeleeuwenverblijf Artis idioot

De Partij voor de Dieren Amsterdam vindt het schandalig dat Artis een feestzaal naast het zeeleeuwenverblijf heeft gecreëerd ...

Lees verder

Schoon vervoer gestimuleerd

Dankzij het aannemen van voorstellen van de Partij voor de Dieren zijn er tijdens de begrotingsbehandeling veelbelovende resu...

Lees verder