Begroting 2018 (cala­mi­tei­ten­budget dieren­welzijn verdub­belen)


9 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (calamiteitenbudget dierenwelzijn verdubbelen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018.

Constaterende dat:

  • Het calamiteitenbudget dierenwelzijn van €20.216,- in 2016 niet voldoende bleek, en een deel van de kosten al ten laste werd gebracht aan het budget voor 2017;
  • Het budget is besteed aan twee dierziekte-uitbraken, te weten een variant van het konijnenvirus (RDH-2) en de vogelgriep;

Overwegende dat:

  • Het optreden bij dierziekten en specifiek zoönosen hoge kosten met zich mee brengt;
  • Rekening gehouden moet worden met de uitbraak van de zoönose rabiës door de invoer van pups van malafide hondenhandel uit de Oostbloklanden;
  • Het van zeer groot belang is dat bij dierziekte-uitbraken snel opgetreden kan worden om erger te voorkomen en een krap budget daar in elk geval niet bevorderlijk voor is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het calamiteitenbudget dierenwelzijn te verdubbelen met middelen uit de algemene reserve.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

SP, D66, VVD, PvdA, CDA, PvdO