Begroting 2018 (onderzoek infra­structuur waterstof)


8 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (onderzoek infrastructuur waterstof).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018,

Constaterende dat:

  • voertuigen op waterstof net als elektrische voertuigen een schoon alternatief vormen voor voertuigen op fossiele brandstoffen.

Overwegende dat:

  • Amsterdam geen infrastructuur heeft voor voertuigen op waterstof;
  • het aantal voertuigen op waterstof zeer laag is vanwege het gebrek aan oplaadmogelijkheden en vice versa;
  • de overheid verantwoordelijk is voor het aanleggen van infrastructuur om zo schoner vervoer te faciliteren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • onderzoek uit te voeren naar de behoefte aan infrastructuur voor voertuigen met waterstof als energiebron.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen