Begroting 2018 (bladeren niet onnodig verwij­deren)


8 november 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018,

Constaterende dat:

het groenbeheer in de herfstmaanden druk bezig is met het verwijderen van afgevallen bladeren;
afgevallen bladeren een nuttige functie hebben zoals het beschermen van de planten tijdens koude periodes en het laten overwinteren van kleine zoogdieren en insecten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

op groene locaties, anders dan grasvelden, daar waar het mogelijk is en geen verkeersonveilige situaties oplevert, de bladeren in de winter te laten liggen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen