Begroting 2018 (evene­men­ten­budget naar hand­having en schoonmaak)


8 november 2017

Amendement van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (evenementenbudget naar handhaving en schoonmaak).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018.

Constaterende dat:

Er in de Begroting 2018 €2.552.941,- is begroot voor de bijzondere subsidieverordening evenementen
Zowel in 2016 (€1.419.887,-) en 2017 (tot nu toe €1.307.500 verleend) ruim minder dan het nu begrote bedrag aan subsidie is verleend.

Overwegende dat:

Er met de toenemende drukte in de stad zaken zijn die meer dringend budget kunnen gebruiken dan een zeer ruim begroot fonds voor eventuele extra evenementen.

Besluit:

Op pagina 505 in de tabel onder “073 Economie” het bedrag achter “Bijzondere subsidie verordening evenementen” te wijzigen van “2.552.941” naar “1.752.941”;

Op pagina 6 “2. Openbare orde en veiligheid € 158,2 mln” en “OOV-Vergunningen, toezicht en handhaving € 18,2 mln”
te wijzigen in “2. Openbare orde en veiligheid € 158,6 mln” en “OOV-Vergunningen, toezicht en handhaving € 18,6 mln”;

Op pagina 75 “De totale in dit programmaonderdeel zijn € 18,2 miljoen. De lasten bestaan uit: • Toezicht en Handhaving waar onder andere de inzet van de Vliegende brigade onder valt (€ 12,1 miljoen)”
te wijzigen in “De totale in dit programmaonderdeel zijn € 18,6 miljoen. De lasten bestaan uit: • Toezicht en Handhaving waar onder andere de inzet van de Vliegende brigade onder valt (€ 12,5 miljoen)”;

Op pagina 78 “De lasten in dit programmaonderdeel zijn € 41,0 miljoen. De lasten bestaan uit: • Handhavingsinstrumenten, -organisatie en -beheer (€ 18,5 miljoen, waarvan € 4,8 miljoen incidenteel).”
te wijzigen in “De lasten in dit programmaonderdeel zijn € 41,4 miljoen. De lasten bestaan uit: • Handhavingsinstrumenten, -organisatie en -beheer (€ 18,9 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen incidenteel).”;

Op pagina 114 op de vijfde regel onder het kopje “De openbare ruimte en de infrastructuur zijn verzorgd” de zin die eindigt op “schoonmaken van de stad” aan te vullen met “en eenmalig €0,4 miljoen in 2018”;

Op pagina 119 onder het kopje “Lasten” het bedrag tussen haakjes na straatreiniging aan te vullen met “en €0,4 miljoen eenmalig”

en de tabellen overeenkomstig aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

D66, SP, VVD, PvdA, CDA, PvdO