Schoon vervoer gesti­mu­leerd


15 november 2017

Dankzij het aannemen van voorstellen van de Partij voor de Dieren zijn er tijdens de begrotingsbehandeling veelbelovende resultaten geboekt op het gebied van schoon vervoer. Zo gaat de gemeente gedifferentieerde parkeertarieven invoeren, waarbij autobezitters met een schone auto minder betalen voor parkeren. De gemeente gaat bovendien onderzoek doen naar de aanleg van infrastructuur voor voertuigen op waterstof. Dit is een andere schone technologie om voertuigen aan te drijven, maar waarvoor de infrastructuur nog ontbreekt. De resultaten van dit soort maatregelen voor de luchtkwaliteit zullen ook beter bijgehouden worden, want op verzoek van de PvdD onderzoekt de gemeente het uitbreiden van het meetnet voor luchtkwaliteit.

Helaas werden andere voorstellen voor een schonere lucht verworpen. De gemeenteraad stemde tegen de versnelde aanleg van laadpalen voor elektrische voertuigen. Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren dat de luchtkwaliteit in Amsterdam frequenter gemeten moet worden om de effecten van de maatregelen te kunnen beoordelen. Hiertoe waren moties ingediend om tussentijdse streefwaarden op te stellen en ook roet en fijnstof te betrekken als indicator voor de luchtkwaliteit. Helaas werden beide voorstellen verworpen.

Gerelateerd nieuws

PvdD maakt begroting groener er diervriendelijker

Dankzij het aannemen van een aantal voorstellen van de Partij voor de Dieren door de Amsterdamse gemeenteraad, ziet Amsterdam...

Lees verder

Geen dierproeven vanuit Amsterdams instituut

Het Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI) gaat uitbreiden, maar zal het faciliteren van dierproeven in de toekomst u...

Lees verder