Begroting 2018 (versnelde aanleg laadpalen)


8 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (versnelde aanleg laadpalen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018.

Constaterende dat:

  • De elektrische auto aan populariteit wint;
  • Amsterdam de luchtkwaliteit wil verbeteren en streeft naar een uitstootvrij 2025;
  • Het college verwacht dat 4.000 laadpalen in 2018 toereikend zijn.

Overwegende dat:

  • er klachten zijn over het geringe aantal oplaadmogelijkheden in de stad;
  • dat er geen stagnatie in de groei van elektrische auto’s mag komen door een gebrek aan laadpalen;
  • Amsterdam het gebruik van elektrische auto’s aantrekkelijk zou moeten maken door voldoende benodigde infrastructuur aan te leggen opdat het aantrekkelijker wordt voor de Amsterdammer om een elektrisch auto aan te schaffen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Te streven naar minimaal 6.000 laadpalen in de stad in 2018.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, SP, VVD, CDA, PvdO